Programma

Erasmus Proefstuderen

Het programma van Erasmus Proefstuderen verschilt per opleiding. Elk programma bevat een aantal vaste onderdelen. Je volgt een hoorcollege en een werkcollege, je woont presentaties van docenten, studieadviseurs of alumni bij en je behandelt een actuele casus.

Je kunt Proefstuderen bij:

ERASMUS SCHOOL OF ECONOMICS

Bacheloropleidingen 

Data

Aanmelding opent

Deadline 1)

Econometrie en Operationele Research*

31 januari en 8 februari 2017 5 oktober 2016 20 januari 2017

Economie en Bedrijfseconomie*

31 januari en 8 februari 2017 5 oktober 2016 20 januari 2017

Fiscale Economie

31 januari 2017 5 oktober 2016 20 januari 2017

International Bachelor Econometrics and Operations Research*

31 januari en 8 februari 2017

5 oktober 2016 20 januari 2017
International Bachelor Economics and Business Economics* 31 januari en 8 februari 2017 5 oktober 2016

20 januari 2017

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT

Bedrijfskunde*

31 januari en 8 februari 2017 5 oktober 2016 20 januari 2017 1)  

* Aanwezigheid op beide dagen verplicht

1) De aanmelding sluit eerder als het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Andere bacheloropleidingen bieden dit collegejaar geen Proefstuderen aan. Scholieren kunnen terecht op  diverse Meeloopdagen.