Voorbeeldopgaven Bacheloropleidingen

Voorbeeldopgaven per Bacheloropleiding

In de brochures van Bacheloropleidingen staan voorbeeldopgaven die je een goed inzicht geven wat je kunt verwachten van een opleiding. Hieronder kun je de antwoorden op deze vragen terugvinden.

Heb je nog geen brochure? Vraag de brochure aan van jouw favoriete bacheloropleiding.

Voorbeeldopgaven:

Voorbeeldopgave van de Bachelor in Algemene Cultuurwetenschappen

De belangstelling voor popmuziek en musicals groeit, terwijl de interesse voor klassieke muziek afneemt. Twee onderzoekers denken verschillend over de gevolgen hiervan.

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van de Bachelor in Algemene Cultuurwetenschappen.

Voorbeeldopgave van de Bachelor in Bedrijfskunde

Het debat over de oorzaken van de financiële crisis woedt nog altijd hevig. Welke economische en institutionele gevolgen denk jij dat de innovatieve producten kunnen hebben gehad?

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van de Bachelor in Bedrijfskunde.

Voorbeeldopgave van de Bachelor in Bestuurskunde

Elk jaar proberen duizenden MBO-leerlingen een stageplaats te krijgen. Wie het niet lukt, heeft dat lang niet altijd aan zichzelf te wijten. Breng voor de problematiek van de MBO-stageplaatsen het netwerk van actoren in kaart.

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van de Bachelor in Bestuurskunde.

Voorbeeldopgave van de Bachelor in Criminologie

‘Veiligheid Rotterdam verder verbeterd'

Uit de Veiligheidsindex 2012 blijkt dat Rotterdammers zich veiliger voelen. De burgemeester is blij met de resultaten. Toch blijft het lastig om uitspraken te doen over een daling of stijging van de veiligheid en criminaliteit, omdat dark numbers ook een rol spelen.

Wat verstaan we onder dark number?

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van de Bachelor in Criminologie.

Sample exercise Econometrics/Economics BSc²

A wine merchant would like to know what happens to his sales, if he applies discounts of 10% or 25%. From one bottle of wine you get 6 glasses, and in a small experiment the sales are observed given the price of one glass of wine. What would you recommend to the wine merchant?

The model is linear, and of the form: ln Sales = a+b * ln Price

Here are the data of the experiment:

Price Sales
1 17956
1 16641
1 12321
1 14161
0,9 10404
0,9 15876
0,9 43681
0,75 33489
0,75 23409
0,75 77841

Construct the model and determine the values a and b, and interpret b.
What economic variable is b?

Take a look at the answer on the sample assignment for the Bachelor in Econometrics/Economics

Voorbeeldopgave van de Bachelor in Econometrie en Operationele Research

Sven Kramer is wereldrecordhouder schaatsen op de 5000 meter met een tijd van 6.03,32. Kun jij het volgende wereldrecord voorspellen?

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van de Bachelor in Econometrie en Operationele Research.

Voorbeeldopgave van de Bachelor in Economie en Bedrijfseconomie

Paula, een voormalig actrice, besteedt haar inkomen aan het bezoeken van theatershows en bioscopen. Haar voorkeur voor theater is drie keer zo groot dan de bioscoop.
a. Wat is de helling van haar indifferentiecurve?
b. Paula verdient $120 dollar. De prijs van theatervoorstellingen kosten $12 per stuk en bioscooptickets $4 per stuk. Teken haar budgetlijn en de hoogst bereikbare indifferentie curve.  Hoe veel theater voorstellingen wil Paula zien?
c. Als de prijs van bioscooptickets zullen stijgen met $1, hoe veel toneelvoorstellingen wil Paula dan zien?

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van de Bachelor in Economie en Bedrijfseconomie.

Voorbeeldopgave van de Bachelor in Filosofie

Stel dat je direct na je middelbare school vertrekt op je favoriete scooter. Men ziet je gaan, in oostelijke richting. Kun je dan nog zeggen dat je thuiskomt op dezelfde favoriete scooter, en waarom kan dat (niet)?

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van de Bachelor in Filosofie.

Voorbeeldopgave van de Bachelor in Fiscaal recht

Gijsbert Hik is succesvol voetbaltrainer. In 2008 heeft Gijsbert een inkomen van € 5.000.000. Gijsbert wendt zich tot jou, met de vraag of hij daadwerkelijk in Nederland en België over hetzelfde inkomen belasting moet betalen.

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van de Bachelor in Fiscaal recht.

Voorbeeldopgave van de Bachelor in Fiscale Economie

In de straat van de ongetrouwde mejuffrouw Dolman is de hoofdprijs van de Nationale Postcode Loterij gevallen. Bereken of, en zo ja hoeveel, inkomstenbelasting mevrouw Dolman over 2017 is verschuldigd.

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van de Bachelor in Fiscale Economie.

Voorbeeldopgave van de Bachelor in Geneeskunde

Je bent huisarts en een negentienjarige jongen komt bij je op het spreekuur met pijn aan de binnenkant van de knie. Wat is de diagnose?

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van de Bachelor in Geneeskunde.

Voorbeeldopgave van de Bachelor in Geschiedenis

De Hongaarse regering vroeg de regering van de Sovjet-Unie in 1956 om hulp. Wat kun je zeggen over de relatie tussen Hongaren en Russen?

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van de Bachelor in Geschiedenis.

Voorbeeldopgave van de Bachelor in Gezondheidswetenschappen, BMG

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt en bewaakt de concurrentie tussen instellingen in de zorg in Nederland. Jij bent daar beleidsmedewerker en je krijgt de vraag voorgelegd of de NZa financiële hulp moet bieden aan een klein ziekenhuis in de buurt van Rotterdam.

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van de Bachelor in Gezondheidswetenschappen, BMG.

Sample exercise Bachelor in International Business Administration

The banking world put huge resources behind selling highly innovative lending products. What role did innovative products play in the causes of the crisis?

Take a look at the answer on the sample assignment for the Bachelor in International Business Administration.

Sample exercise International Bachelor in Econometrics and Operations Research

The current 100 m world record is 9.58 for men (Usain Bolt) and 10.49 for women (Florence Griffith-Joyner). Are you able to predict the next world record?

Take a look at the answer on the sample assignment for the International Bachelor in Econometrics and Operations Research.

Sample exercise International Bachelor Communication and Media

This example of the type of assignment you can expect during your International Bachelors in Communication and Media concerns a systematic analysis of printed advertisements.

Take a look at the answer on the sample assignment for the International Bachelor in Communication and Media.

Sample exercise International Bachelor Economics and Business Economics

Paula, a former actress, spends all her income on visiting theatre shows and cinemas. She prefers visiting theatre shows thrice as much as visiting cinemas.  
a. What is the slope of her indifference curve?
b. Paula earns $120 per week. The price of theatre tickets cost $12 each and cinema tickets cost $4 each. Draw her budget constraint and the highest attainable indifference curve. How many theatre shows does Paula prefer to see?
c. If the price of cinema tickets will increase with $1, how many theatre shows does Paula prefer to see?

Take a look at the answer on the sample assignment for the International Bachelor Economics and Business Economics.

Sample exercise International Bachelor in Psychology

Andy is a talented cyclist who took part in a famous European cycle tour this summer. The presence of the many spectators boosted his performance to unprecedented levels. Anne is a juggler. She is
performing on the central square for the first time. When practising at home, it went really well. However, in front of all those people, she can’t do it.

• Why does Andy perform better when people are watching him, while Anne performs worse?

Nicole is a rower. When she’s in the boat with her team, she works quite hard. However, when she’s alone in her skiff, she rows much harder. Peter sings in a choir. He hasn’t been singing for long and when asked to sing a solo, he often doesn’t perform very well. He does much better in the choir.

• Why does Nicole work harder when she’s on her own, while Peter sings better with other people?

Take a look at the answer on the sample exercise for the International Bachelor in Psychology.

Sample exercise Liberal Arts & Sciences

Avian flu (bird flu)
Eureka! Dutch virologists obtained crucial knowledge about an altered strain of avian flu virus. But the Dutch government is now afraid that this knowledge may turn up in the wrong hands. Any publication about results has been prohibited. With this decision, the Dutch government departs from guidelines set by the American National Science Advisory Board for Biosecurity, which states that
publication should help researchers to come up with a cure to a potential future pandemic.

At EUC you will:

  • structure this case into multiple questions (ethical, scientific, political)
  • do research on these questions
  • formulate and validate a hypothesis
  • debate findings

Take a look at the answer on the sample exercise for Liberal Arts & Sciences.

Voorbeeldopgave Mrs.drs.-programma Economie en Recht

Veel maatschappelijke onderwerpen hebben juridische én economische aspecten. Wil je deze bestuderen? Dan zijn kennis en inzicht in beide vakken onmisbaar. Een duidelijk voorbeeld is het mededingingsrecht op Europees en nationaal niveau. Welke economische en juridische aspecten onderscheid je? En hoe hangen beide vakgebieden hier samen?

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van het Mr.drs.-programma Economie en Recht.

Sample exercise Bachelor in Nanobiology

1. What do we see under non-stress conditions in nuclear and cytoplasmic compartments? What happens when we give stress to the cells in the form of a DNA damaging agent?
2. How can we model these dynamics using either a computer simulation or ordinary differential equations?

Take a look at the answer on the sample assignment for the Bachelor in Nanobiology.

Voorbeeldopgave van de Bachelor in Pedagogische Wetenschappen

Bram wil als beginnend docent graag zijn leerlingen zoveel mogelijk motiveren. Hij twijfelt hoe en vraagt collega’s om raad. Welke strategie wordt het meest gebruikt door docenten? Welke zijn het meest effectief?

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van de Bachelor in Pedagogische Wetenschappen.

Voorbeeldopgave van de Bachelor in Psychologie

Andy is wielrenner. Anne is jongleur. Waarom presteert Andy beter wanneer er mensen naar hem kijken terwijl Anne er juist slechter van presteert?

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van de Bachelor in Psychologie.

Voorbeeldopgave van de Bachelor in Rechtsgeleerdheid

Jennifer loopt over straat en struikelt over een losliggende stoeptegel. Is de gemeente aansprakelijk?

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van de Bachelor in Rechtsgeleerdheid.

Voorbeeldopgave van de Bachelor in Sociologie

Emile Durkheim, een groot socioloog, signaleerde het proces van individualisering. Zoek bij de overheid voorbeelden van projecten die de positieve gevolgen van individualisering zouden moeten maximaliseren en de negatieve minimaliseren.

Bekijk het antwoord op de voorbeeldopgave van de Bachelor in Sociologie.