Bijzondere collecties

Het Rotterdamsch Leeskabinet heeft vele bijzondere boeken in de collectie. Dat kunnen oude drukken zijn, zeldzame uitgaven in kleine oplagen of exemplaren met opdrachten. Veel daarvan zijn door particulieren geschonken of gelegateerd.                                                                                                                                                                                                                                
Een bijzondere collectie is die van dr. Elie van Rijckevorsel (1845-1928). Nadat het Leeskabinet door het bombardement op Rotterdam in 1940 geheel was vernietigd, maakte het een snelle doorstart in het voormalige woonhuis van Van Rijckevorsel aan de Parklaan. Zijn bibliotheek werd uiteindelijk de basis voor de nieuwe collectie van het Leeskabinet. De bibliotheek van deze wetenschapper en wereldreiziger is rijk aan oude drukken en bevat bijvoorbeeld veel fraai geïllustreerde negentiende-eeuwse reisbeschrijvingen.

Eén van de zwaartepunten in de collectie van het Leeskabinet is literatuur over en uit Rotterdam. Nieuwe boeken, maar ook obscure pamfletten uit de Maasstad, vinden we terug in de bibliotheek. De basis hiervoor werd gelegd door legaten van amateurhistoricus L.J.C.J. van Ravesteijn en van voormalig adjunct-bibliothecaris J.J. Walters.                                           

Meer informatie over de bijzondere collecties van het Leeskabinet vindt u in het literatuuroverzicht.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen