Breng de juiste boodschap

Het gaat niet alleen over WAT je schrijft, maar veel meer over HOE je de boodschap brengt. De EUR is oprecht, nuchter, eerlijk, echt en opgewekt. Dat moet doorklinken in onze communicatie. Hieronder enkele handvatten.

Schrijf zelfverzekerd

De EUR is de universiteit voor ambitieuze denkers én doeners, met een internationale focus en een Rotterdamse opgestroopte mouwen-mentaliteit. Daar past een zelfverzekerde toon bij. Als je anders naar de wereld kijkt, dan durf je aan te vechten wat iedereen vanzelfsprekend vindt. Voorbeelden:

  • ‘Ineens wist Kay hoe je wel van de wind kunt leven.’
  • ‘Als je de wereld wilt veroveren, begin je in Rotterdam.’

Ambitieus, nuchter en eerlijk

Combineer ambitie met nuchterheid en eerlijkheid. Op de EUR is het de normaalste zaak om op een druilerige dinsdagmorgen (nuchter, eerlijk) het vooruitzicht voor diabetespatiënten te verbeteren (ambitie). Neem in teksten het maatschappelijk belang van de prestaties of inzet van de EUR mee. Voorbeelden:

  • ‘Afgelopen maand verbeterde Maurits het vooruitzicht van duizenden diabetespatiënten.’
  • ‘Ons onderzoek naar de makespan van havenhijskranen bespaart de Rotterdamse haven dertig seconden per container.’

Aanspreekvorm

De EUR communiceert met allerlei doelgroepen: medewerkers, studenten, de pers, het bedrijfsleven, wetenschappers, de overheid, kennisinstellingen en fondsen. We spreken iedereen met ‘u’ aan, behalve (aankomend) studenten. Hen spreken we aan met ‘je’. Behalve bij vormen van onderwijs die dat niet toelaten (executive programmes of hovo-onderwijs). ‘U’ in de communicatie met studenten drukt eerder afstand uit dan beleefdheid. Maar let op. Verzand in teksten niet in ‘ge-jij’ en ‘ge-jou’.

Persoonlijk, vriendelijk en positief

Een goede (web)tekst klinkt persoonlijk, vriendelijk en positief. Schrijf verzorgde spreektaal. Stijlmiddelen die je kunt gebruiken:

  • de vraag- en antwoordtechniek,
  • afwisselend tempo,
  • korte zinnen, vermijd hulpwerkwoorden zoals kunnen, zullen, mogen,
  • een persoonlijke en creatieve manier van formuleren,
  • zinnen in de gebiedende wijs: schrijf je in, kom naar de open dag.