Studiekeuzecentrum

Visie EUR: studiekeuzebegeleiding is gedeelde verantwoordelijkheid van vwo én universiteit. Om de rol van regisseur beter te kunnen uitoefenen, willen we de relatie met de scholen intensiveren. Samen met uitbreiding van ons scholennetwerk resulteert dit in:

  1. Een kleiner ‘weglekeffect’ van goede studenten uit ons primaire wervingsgebied naar andere universiteiten;
  2. Verbetering van het studiekeuzeproces waardoor uitval in het 1e jaar afneemt.

Studiekeuze is een kwestie van ervaringen. Fysieke kennismaking met een opleiding (je thuis voelen) en binding met de EUR in een vroeg stadium zijn belangrijke bijdragen aan het studiesucces. Het Studiekeuzecentrum is in 2013 het centrale loket van de EUR voor scholen, scholieren en ouders en functioneert als ‘makelaar’ tussen de wensen en behoeften van scholen (inclusief scholieren en ouders) en die van faculteiten.

Het Studiekeuzecentrum vervult een aantal functies:

  • Onderhouden van partnerrelaties met scholen; eventueel vast te leggen in samenwerkingsovereenkomsten en met ruimte voor preferred suppliership-aanpak
  • Verstrekken van informatie en leggen van contacten aan scholen, scholieren en ouders
  • Aanbieden van palet aan studiekeuzeactiviteiten en programma’s.

Het is overigens niet de bedoeling om het Studiekeuzecentrum fysiek vorm te geven. De functies worden organisatorisch ondergebracht binnen de Stafafdeling Marketing en Communicatie.

Resultaten

Studiekeuzeworkshops: in september 2012 zijn wij begonnen met het bedienen van ruim 800 vwo 6-scholieren, afkomstig van circa 50 netwerkscholen. Daar komen er nog 1200 à 1500 vwo 5-scholieren bij in maart-juni 2013. Evaluatie volgt.

In augustus 2013 vindt een Summerschool plaats voor circa 300 1egeneratieleerlingen die zich al hebben ingeschreven voor een opleiding aan de EUR (Rechtsgeleerdheid, Bedrijfskunde, Economie, Pedagogische wetenschappen, Psychologie).

Toekomstige, gewenste situatie

Doel is om het EUR-scholennetwerk te intensiveren, op nut en noodzaak te beoordelen, en waar nodig uit te breiden. Daarbij wordt gekozen voor een EUR-brede en gezamenlijke aanpak door de op- en inrichting van een zogenoemd Studiekeuzecentrum. Hier vindt  de centrale organisatie en coördinatie plaats van de contacten met de scholen en de regie op de activiteiten en programma’s. De faculteiten zorgen voor de inhoud door het beschikbaar stellen van mensen (studenten, docenten) en deskundigheid.

Niet alleen de aanstaande studenten worden benaderd, maar juist ook de beïnvloeders: decanen, mentoren én ouders

Meedenkers & meedoeners

Intern nemen bij de Studiekeuzeworkshops alle opleidingen deel aan het traject. De 1e fase van de Studiekeuzeworkshops vindt plaats op de scholen. De workshops worden geleid door een extern bureau, in opdracht van de EUR, en onder de EUR-vlag. Speciaal getrainde Ambassadors (studentvoorlichters) ondersteunen bij deze workshops. De 2e fase vindt op de EUR plaats, geheel geleid door de Ambassadors.

Extern werken we met de schooldecanen van de circa 50 netwerkscholen nauw samen bij deze studiekeuzeworkshops.

Bij de Summerschool werken we samen met de opleidingsdirecteuren en andere betrokken en relevante medewerkers. Extern zijn de contacten met schooldecanen en schoolleiders van onze netwerkscholen. Het Risbo verzorgt een deel van het programma. Tenslotte maakt het Pre-Academic Development Programme deel uit van een onderzoekstraject van Risbo.

Meer informatie?

Voor meer informatie neemt u contact op met Gerard Hogendoorn.

Gerard Hogendoorn, projectleider