AVG in een notendop

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU) en de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt dan te vervallen.

De AVG zorgt onder meer voor de versterking en uitbreiding van privacyrechten van natuurlijke personen, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deze instantie.

Voor een beknopt overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, samengesteld door de AP: zie AVG in een notendop.

Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens zie de website.