Privacy Statement EUR

Privacy als randvoorwaarde
De EUR vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar studenten, onderzoekers, medewerkers en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. De EUR wil open zijn over de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt. Wat wij doen en hoe wij dat doen, staat beschreven in ons Privacy Statement.

Privacy Value Statement
Het beschermen van de privacy is fundamenteel voor de Erasmus Universiteit. Het speelt een belangrijke rol in het creëren van een veilige en prettige leer- en werkomgeving waar een respectvolle omgang met elkaar het uitgangspunt is.
Privacy biedt ruimte aan de student, onderzoeker, docent en de medewerker om zijn interactie met de organisatie op zijn eigen manier in te vullen en zichzelf te zijn. Door deze ruimte kunnen studenten, onderzoekers en medewerkers in vrijheid  hun gedachten vormen en experimenteren.

Privacy is noodzakelijk voor behoud van een sterke en dynamische organisatie en draagt bij aan het veranderings- en innoverend vermogen van de universiteit.
Privacy is niet alleen belangrijk voor het individu, maar ook voor het functioneren van de universiteit. Het biedt studenten, onderzoekers en wetenschappers de ruimte om te experimenteren en deel te nemen aan discussies zonder intimidatie en observatie, zonder controle of veroordeling. Dit maakt het bestaan van een grote diversiteit aan denkbeelden mogelijk. 

Privacy is daarom binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam een randvoorwaarde voor academische en intellectuele vrijheid.