Privacy Statement EUR

Het beschermen van de privacy is fundamenteel voor de Erasmus Universiteit. Het speelt een belangrijke rol in het creëren van een veilige en prettige leer- en werkomgeving waar een respectvolle omgang met elkaar het uitgangspunt is.

Privacy biedt ruimte aan de student, onderzoeker, docent en de medewerker om zijn interactie met de organisatie op zijn eigen manier in te vullen en zichzelf te zijn. Door de ruimte die het biedt, kunnen studenten, onderzoekers en medewerkers hun gedachten in vrijheid vormen en experimenteren.

Hiermee is privacy noodzakelijk voor behoud van een sterke en dynamische organisatie en draagt het bij aan het veranderings- en innoverend vermogen van de Universiteit.

Privacy is niet alleen belangrijk voor het individu, maar ook voor het functioneren van de universiteit. Het biedt studenten, onderzoekers en wetenschappers de ruimte om te experimenteren en deel te nemen aan discussies zonder intimidatie en observatie, zonder controle of veroordeling. Dit maakt het bestaan van een grote diversiteit aan denkbeelden mogelijk. Privacy is daarmee een randvoorwaarde voor academische en intellectuele vrijheid.

Indien u interesse heeft in het Privacy Statement van de Erasmus Universiteit, klik hier.