Verwerkersovereenkomst

Voor het correct uitwisselen van gegevens met derden hanteert de Erasmus University Rotterdam een verwerkersovereenkomst.

In de toelichting op de verwerkersovereenkomst wordt uiteengezet hoe er binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt omgegaan met Persoonsgegevens, wat het belang is van het doen van een risicoanalyse, bij wie u dan moet zijn, de noodzaak tot het sluiten van een Verwerkersovereenkomst, en hoe u de Model Verwerkersovereenkomst dient te lezen en te hanteren.