Wat doe ik bij een calamiteit?

Onveilige situaties melden

URGENT:
Bel in urgente gevallen het alarmnummer: (010) 40 81100.

NIET-URGENT:
Tijdens kantooruren meld je niet-urgente onveilige situaties het USC Front Office via (010) 40 88880.
Buiten kantooruren bel je de Beveiligingsdienst op (010) 40 81035.