Achtergrond

Masterplan Campus in Ontwikkeling

  • In 2007 startte de EUR met het ontwikkelingstraject van het Masterplan Campus in Ontwikkeling. Als eerste werd er een prijsvraag onder architecten uitgeschreven om een bruisend hart van campus Woudestein te creëren. In de aanloop naar het strategisch plan ‘Erasmus 2013’ werd duidelijk dat, naast de vraag om een bruisend hart, nadrukkelijk de wens bestond om een campus te ontwikkelen die meer kwaliteit uitstraalt en de internationaliseringsambitie kan accommoderen. In de afgelopen jaren is het ontwerp meermaals aangescherpt en met vele partijen, binnen en buiten de universiteit, besproken. Daardoor heeft het plan aan kwaliteit en draagvlak gewonnen.

Het College van Bestuur en de decanen zien een kwaliteitsverhoging van de campus als een noodzakelijke voorwaarde om aan de internationale standaarden te voldoen. Hiermee wordt een belangrijke en noodzakelijke stap voorwaarts gedaan om de ambities van de Erasmus Universiteit Rotterdam te realiseren. Een stap op weg naar een duurzame campus van wereldklasse. Een plek waar de hele wereld zich thuis voelt …

Eerste fase

  • In 2010 is de EUR gestart met de uitvoering van de eerste fase van Campus in Ontwikkeling. Tijdens collegejaar 2013-2014 bestaat de Erasmus Universiteit 100 jaar en is de eerste fase van bouwen afgerond. Resultaat? Een heldere plattegrond, meer uitzicht op groen en minder op auto's, een cultureel en bruisend campushart en uitbreiding van studentenhuisvesting. Een overzicht van deze bouwperiode vind je bij Campus in Ontwikkeling I.

Tweede fase

  • Na een zorgvuldig proces van besluitvorming is de EUR in 2013 gestart met de uitvoering van de tweede fase van Campus in Ontwikkeling. Tijdens collegejaar 2016 - 2017 zal deze tweede fase van bouwen naar verwachting in gebruik worden genomen. In deze tweede fase werkt de EUR aan een stimulerende omgeving waar het aangenaam studeren en werken is. Zo komt er een groter aanbod van kleinere  collegezalen, studieplekken en faciliteiten. Meer informatie over deze fase vind je bij Campus in Ontwikkeling II.

Toekomst

  • Na 2016 komt er zeker een vervolg op de campusontwikkelingen. In de derde fase wordt er bijvoorbeeld voorzien dat het H-gebouw gerenoveerd zal worden. Afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal studenten en medewerkers in de komende jaren, zal zorgvuldig bekeken worden of sloop van verouderde gebouwen nodig is dan wel of de EUR verder kan groeien. In de ambitie en plannen staat de campus van de EUR er in 2020 up-to-date bij.

Vragen?

Meer weten over het masterplan Campus in Ontwikkeling?
Neem dan contact op met het Erasmus Facilitair Bedrijf:

campusunderconstruction@eur.nl