Bestemmingsplan

Om de nieuwe ontwikkelingen op campus Woudestein mogelijk te maken was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Een bestemmingsplan bevat regels voor het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd mag worden.

Projectbestemmingsplan

Campus in Ontwikkeling wordt in verschillende fases gerealiseerd. Voor de inwerkingtreding van dit plan hebben de betrokken partijen overlegd: (deel)gemeente, Hoogheemraadschap, Provincie Zuid-Holland en VROM. Op 7 april 2011 is het Bestemmingsplan Campus Woudestein (eerste fase) vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam. Met ingang van 1 juli 2011 is het bestemmingsplan in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Benieuwd naar het bestemmingsplan Campus Woudestein (eerste fase)?
Voor een vergrote weergave, klik op de afbeelding.  

Anterieure overeenkomst

Naast het projectbestemmingsplan sluit de EUR met de gemeente een 'anterieure overeenkomst' af. Hierin zijn de lijnen van ontwikkeling voor de komende 20 jaar vastgelegd en de financiële verantwoordelijkheden van beide partijen. Deze overeenkomt is op 6 december 2010 ondertekend tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Stadhuis, in aanwezigheid van de burgemeester, vier wethouders en twee leden van het College van Bestuur van de EUR.

Vragen?

Meer weten over het bestemmingsplan van Campus Woudestein?
Neem dan contact op met het Erasmus Facilitair Bedrijf:

campusunderconstruction@eur.nl

Direct naar

Home