Waar staan we?

Sinds 2006 staat duurzaamheid op de agenda van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de ambitie om tot de meest duurzame campussen van Nederland te behoren. Op de lange termijn wil de Erasmus Universiteit een energieneutrale campus hebben.

Concrete doelstellingen zijn:

  • 30% energie-efficiency in 2020 t.o.v. 2005 (2% per jaar)
  • 50% CO2 reductie in 2025 t.o.v. 1990 (afspraak met Rotterdam Climate Initiative)
  • evenwicht tussen people, planet en profit
  • op lange termijn: een (zo goed als) energienuetrale campus met een aantrekkelijke werk-, woon- en studieomgeving

Wat is er al bereikt?

  • In het kader van MJA-1 (een energie-efficiencyakkoord met VROM) heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een energie-efficiency gerealiseerd van 15% t.o.v.1996;
  • In 2007 heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam MJA-3 (2005-2020) getekend met VROM voor een energie-efficiency van 2% per jaar;
  • De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een convenant getekend met andere universiteiten om in 2012 50% van haar inkopen duurzaam te doen. De EUR streeft ernaar 75% te behalen eind 2013.
  • De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft zijn handtekening gezet onder een samenwerkingsproject met de gemeente Rotterdam (partner van Rotterdam Climate Initiative). Uit de samenwerking moet een 'onderzoeksagenda' komen: hoe is de rol van beide organisaties in grote vraagstukken rond klimaat, energie en duurzaamheid. Deze kennis kan de gemeente gebruiken om haar klimaatprogramma aan te scherpen en kan doorwerken in de opleidingen aan de universiteit.

Vragen?

Wil je meer weten over de ambities en prestaties van de EUR? 
Neem dan contact op met het Erasmus Facilitair Bedrijf:

campusunderconstruction@eur.nl
Projectleider: Jan-Cees Jol

 

Direct naar

Home