Verbouwing Sanders Building

Het langggerekte Sanders Building wordt verbouwd tot een transparant, efficiënt en duurzaam gebouw. De onderwijsruimten worden gemoderniseerd en uitgebreid met studieplekken en een heuse proefrechtbank. De kantoorruimten worden gemoderniseerd tot inspirerende en creatieve werkplekken. Door het aanbrengen van grote en kleine schachten wordt het gebouw lichter en transparanter. Via de vele trappen wordt de verbinding tussen de etages sterk verbeterd. 

Strippen tot op beton en metselwanden

Strippen tot op beton en metselwanden

Planning 

Bouwactiviteit

Startdatum 

Gereed 

Sloopwerkzaamheden November 2015Februari 2016 
Zagen daksparingen December 2015Januari 2016
Zagen vloersparingen December 2015Januari 2016
Boren heipalen (2 weken)Januari 2016Februari 2016
Aanbrengen fundering aanbouw laagbouwFebruari 2016Maart 2016
Betonconstructie  December 2015April 2016

Vragen?

Meer weten over de verbouwing van Sanders Building?  
Neem dan contact op met de Frontoffice van het University Support Centre: 

campusunderconstruction@eur.nl
Projectleider: Frank de Bruijn