Verbouwing Tinbergen

In juli 2019 wordt gestart met de grootschalige renovatie van het monumentale Tinbergen Building. Na een Europese aanbesteding heeft Erasmus Universiteit Rotterdam gekozen voor het ontwerp van architectenbureau cepezed uit Delft.

Hoofdgebruikers

De hoofdgebruikers in de eenentwintig verdiepingen tellende Tinbergen Building nu nog Erasmus School of Economics, diverse werkmaatschappijen die nauwe verbondenheid hebben met de universiteit en meerdere studieverenigingen. In juli 2019 wordt gestart met de renovatie. Naar verwachting verhuizen de eerste twee gebruikers medio 2021 weer terug naar het opgeknapte gebouw. Het hoogste gebouw van de universiteit werd tussen 1963 en 1970 gebouwd naar ontwerp van architect Cornelis Elffers.

Ruime vide en trappenpartij

De ambitie is het gebouw weer te laten voldoen aan de technische en functionele eisen van nu, inspelen op toekomstig veranderend gebruik, hierbij rekening houdend met de monumentale kwaliteiten van het gebouw. Een ruime vide en trappenpartij verbindt verschillende entreeniveaus met elkaar en creëert een ruimtelijk publiek hart met interessante doorzichten. De hal krijgt levendige functies als een koffiebar, informatiepunt, studieplekken en restaurant. Tot slot vormen duurzaamheid en een gezond binnenklimaat twee belangrijke speerpunten bij de renovatie.

Duurzaamheidprestatie

Bij de renovatie van het Tinbergen Building worden de richtlijnen gevolgd die moeten leiden tot een duurzaamheidskeurmerk BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Het ambitieniveau is BREEAM-NL Excellent, het op een na hoogste niveau.