Aanschafwensen

Het Leeskabinet wil op de hoogte blijven van de wensen van de leden. U kunt aanschafsuggesties indienen per mail (leeskabinet@eur.nl) of via de balie. Bij binnenkomst van een door u gesuggereerde titel ontvangt u bericht. 

Medewerkers en studenten van de Erasmus Universiteit worden eveneens uitgenodigd aanschafsuggesties in te dienen.