Grenzeloos lezen

Onder de noemer Grenzeloos Lezen verzamelt het Leeskabinet internationale fictie, vertaald in het Engels. Met deze collectie willen we cultuuruitwisseling bevorderen tussen studenten, medewerkers en leden van verschillende achtergronden.

Deze dynamische collectie wordt voortdurend uitgebreid en geactualiseerd, onder meer door de aanschafsuggesties die het Leeskabinet ontvangt van de internationale gemeenschap die werkt of studeert aan de EUR, of woont en werkt in Rotterdam. Aanschafsuggesties kunt u mailen naar leeskabinet@eur.nl.

De collectie Grenzeloos Lezen biedt onze lezers een unieke mogelijkheid via literatuur kennis te nemen van elkaars culturele achterland. De collectie geeft tegelijkertijd een internationale dimensie aan de doelstelling van het Leeskabinet: het onder de aandacht brengen, verspreiden en overdragen van cultureel kapitaal. U vindt de collectie Grenzeloos Lezen in de open opstelling onder signatuur 90.55.