Samenstelling collectie

Het Leeskabinet bezit ruim 250.000 boeken en tijdschriften op het gebied van geschiedenis, filosofie, politiek, theologie, kunst en kunstgeschiedenis, taal- en letterkunde, muziek, architectuur en werken uit aanverwante academische disciplines. De verzameling wordt nog steeds uitgebreid en geactualiseerd. In de collectie bevinden zich veel romans, met name in het Nederlands, Engels, Frans en Duits, maar ook in nog andere talen. Zo vindt u bijvoorbeeld zo'n 1000 Spaanstalige titels bij ons aanwezig. Thrillers en reisgidsen maken ook deel uit van de collectie. De tijdschriftencollectie bestaat uit zowel (opiniërende) weekbladen, als wetenschappelijke titels. De Universiteitsbibliotheek en het Leeskabinet hebben afspraken gemaakt over de aanschaf van de boeken en houden rekening met elkaars aanschafbeleid.

Tafels met nieuwe aanwinsten / digitale aanwinstentafel

In de grote zaal van het Leeskabinet en de Universiteitsbibliotheek op de begane grond staat een grote aanwinstentafel met fictie (romans en poëzie) en non- fictie. Wilt u deze boeken lenen? Reserveer via de online catalogus of teken in via de briefjes in de blauwe bakjes op de aanwinstentafels. Zodra de aanwinstentafel vernieuwd wordt komen de boeken beschikbaar en ontvangt u per mail bericht.  

Collectie Grenzeloos Lezen

Het Leeskabinet beschikt over een collectie internationale fictie, vertaald in het Engels, genaamd Grenzeloos Lezen. De collectie wordt voortdurend uitgebreid en geactualiseerd. Het bijzondere aan deze collectie is het dynamische karakter ervan: ze draait voor een groot deel op aanschafsuggesties van de internationale gemeenschap, werkend of studerend aan de EUR, danwel wonend en werkend in Rotterdam.

De collectie Grenzeloos Lezen biedt onze lezers zo een unieke mogelijkheid via literatuur kennis te nemen van elkaars culturele achterland. Gezien de populariteit van de collectie voldoet ze daarmee aan een behoefte voor onze lezers en geeft ze tegelijkertijd een internationale dimensie aan waar het Leeskabinet voor staat: het onder de aandacht brengen, verspreiden en overdragen van cultureel kapitaal. U vindt de collectie Grenzeloos Lezen onder signatuur 90.70. Voor opmerkingen en /of  aanschafsuggesties mail: kabinet@ubib.eur.nl