Automatisch verlengen

Automatisch verlengen

De uitleentermijn bedraagt 28 dagen. Boeken die door u geleend zijn en niet door een andere lener zijn gereserveerd worden automatisch verlengd met een maximum van 6 keer. U kunt dan dus rustig uw boeken lezen.

Ontvangt u een opvraag, dan is het boek door een andere lener of leners gereserveerd. Breng het boek dan zo spoedig mogelijk terug. Bij het niet tijdig inleveren van boeken die door een ander gereserveerd zijn worden na verloop van tijd kosten in rekening gebracht en volgt een lener-blokkade. Bij inleveren wordt de lener-blokkade ongedaan gemaakt en wordt de boete geïnd (€ 1,50 per titel).

Voor boeken die niet worden ingeleverd of door een lener worden beschadigd, worden vervangingskosten in rekening gebracht van minimaal € 50 per titel.