Lezingen

Het Leeskabinet organiseert ongeveer zes keer per jaar een boeiende lezing op het gebied van cultuur, maatschappij en wetenschap. Ten minste één daarvan is een literaire lezing waarin een Nederlandse auteur spreekt over eigen werk. Onze lezingen zijn actueel en verdiepend; het Leeskabinet biedt graag stof tot nadenken. Het Leeskabinet organiseert ook excursies naar bibliotheken en musea.

Leden van het Leeskabinet ontvangen voor elke lezing een uitnodiging; bovendien worden lezingen en andere activiteiten aangekondigd via de website, de nieuwsbrief, en op Facebook en Twitter.

Onze lezingen worden gehouden op de campus van de Erasmus Universiteit of op andere locaties in Rotterdam. Meestal zijn lezingen gratis, een enkele keer rekenen we een toegangsprijs. Leden krijgen in dat geval korting.

Als lid van het Leeskabinet kunt u ook met korting naar de literaire avonden van Boek & Meester.