Info Leeskabinet-lezingen/ Excursies

Leden van het Leeskabinet ontvangen ca. 6 maal per jaar een uitnodiging voor een Leeskabinet-lezing. Zo nu en dan worden er ook excursies georganiseerd naar andere bibliotheken en musea.
Een deel van de lezingen betreft literaire lezingen: Nederlandse auteurs spreken over hun eigen werk.

De overige lezingen worden verzorgd door gerenommeerde sprekers op het gebied van cultuur, maatschappij en wetenschap. Lezingen worden gehouden op de Erasmus Universiteit (campus Woudestein) of op andere locaties in Rotterdam. Lezingen zijn toegankelijk voor leden en overige belangstellenden. Een deel van de lezingen is gratis. Bij lezingen met een toegangsprijs krijgen leden korting. Leden worden ruim van tevoren persoonlijk op de hoogte gesteld van de eerstvolgende lezing. Tevens worden nieuwe lezingen en overige activiteiten aangekondigd via de nieuwsberichten in de rechterkolom op de homepage van onze website, via Facebook (Rotterdamsch Leeskabinet) en Twitter (Leeskabinet).