ANBI gegevens

Elke ANBI geregistreerde instelling moet in opdracht van de belastingdienst enkele standaardgegevens publiceren via een webpagina. Voor de Vereniging Rotterdamsch Leeskabinet vindt u deze gegevens bij elkaar op deze pagina.

ANBI gegevens van de vereniging Rotterdamsch Leeskabinet

Naam:

Rotterdamsch Leeskabinet

Fiscaal nummer:

0035.88.981

Contactgegevens:

Rotterdamsch Leeskabinet

drs. R. Koot (bibliothecaris)

Burgemeester Oudlaan 50

3062 PA  Rotterdam

tel. 010-4081214

mail. roman.koot@eur.nl

Bestuurssamenstelling:

mr. H.E.M.Vrolijk (voorzitter)

mr. J. de Muinck Keizer (secretaris/penningmeester)   

dr. T.R. Barnard 

dhr. B. Kwakman

prof. dr. C.W.A.M. van Paridon

dr. C.B.M. Thoen

drs. E.W. van Blommestijn

Beleidsplan:

Op 22 mei 2019 heeft de Algemene ledenvergadering het beleidsplan 2019-2024 vastgesteld. Klik hier om het beleidsplan te lezen.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden zijn onbezoldigd. De vereniging heeft geen eigen medewerkers in dienst. De personele ondersteuning in het Leeskabinet wordt verzorgd door medewerkers aangesteld bij de Erasmus Universiteit.

Doelstelling:

Het Leeskabinet houdt in Rotterdam een grote (wetenschappelijke) collectie boeken en tijdschriften in stand en biedt daarmee literaire ontspanning en wetenschappelijke, culturele en maatschappelijke informatie. In het verlengde van deze collectie organiseert het Leeskabinet lezingen en activiteiten. Het Leeskabinet richt zich op de medewerkers en studenten van de Erasmus Universiteit en op de leden van de vereniging Rotterdamsch Leeskabinet.

Jaarverslag: verslag van de uitgeoefende activiteiten:    

Elk jaar worden de uitgeoefende activiteiten vermeld in het jaarverslag. Dit wordt vastgesteld in de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (rond april/mei). Voor het laatste goedgekeurde verslag: klik hier. De lopende activiteiten liggen geheel in lijn met de in dit laatste jaarverslag vermelde activiteiten. Voor de jaarverslagen van de het voorlaatste en het daaraan voorafgaande jaarverslag klik hier en klik hier.

Financiële verantwoording:

Elk jaar wordt de jaarrekening vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (rond april/mei). Voor de laatste goedgekeurde jaarrekening: klik hier. Voor de voorlaatste jaarrekening en de daaraan voorafgaande jaarrekening klik hier en klik hier.

Voor een beknopte jaarrekening en voor de toelichting op de jaarrekening zie de jaarverslagen sub financiën.