Beleid en verslagen

In ons beleidsplan formuleren we de kerntaken van het Rotterdamsch Leeskabinet en hoe we daaraan vormgeven in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek. De beleidsnota die goedgekeurd is in de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2019 vindt u hier.

Op donderdag 5 november 2020 vond onze jaarvergadering vanwege de coronamaatregelen in aangepaste vorm plaats. Het verslag van deze aangepaste vergadering vindt u hier.

Op de agenda stonden ter vaststelling het jaarverslag 2019, de jaarrekening 2019 en het verslag van de kascommissie.

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019 vindt u hier.