Beleid en verslagen

In ons beleidsplan formuleren we de kerntaken van het Rotterdamsch Leeskabinet en hoe we daaraan vormgeven in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek. 

De beleidsnota die goedgekeurd is in de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2019 vindt u hier.

Het jaarverslag over 2018 leest u hier, en de jaarrekening over 2018 leest u hier.