Beleidsplan 2013-2018

Voor de periode 2013-2018 heeft het Leeskabinet een beleidsplan vastgesteld: 'vernieuwend traditioneel'.

De komende jaren verandert er veel in de wereld van het Leeskabinet.  Denk bijvoorbeeld aan de verdere digitalisering van het informatie-aanbod en aan veranderende leesgewoonten. In 2015-2016 wordt het gebouw van de Universiteitsbibliotheek (en dus ook de locatie van het Leeskabinet) volledig gerenoveerd. Ook dat brengt verandering met zich mee.

Het beleidsplan geeft aan wat de kerntaken van het Leeskabinet in de toekomst zijn. Traditioneel verschaft het Leeskabinet informatie en attendeert op (nieuwe) informatie.  Deze kerntaken blijven. Maar de uitvoering zal waar nodig aangepast worden aan veranderde omstandigheden.  En aan de nieuwe behoeften bij leden en bij de gebruikers van Erasmus Universiteit.

Voor de volledige tekst: klik hier.

Een samenvatting is opgenomen in paragraaf 0.