Vereniging

De Vereniging Rotterdamsch Leeskabinet is opgericht op 17 maart 1859.  Korte tijd later (op 24 mei) beschikte de vereniging al over een ruimte en kon het Leeskabinet zijn deuren openen.

De vereniging heeft als doel het instandhouden van het Rotterdamsch  Leeskabinet en het organiseren van activiteiten op het gebied van wetenschap en cultuur. 

In praktijk zorgt de vereniging voor het behoud en de uitbreiding van de boekencollectie van het Rotterdamsch Leeskabinet, een collectie die deel uitmaakt van het Rotterdamse culturele erfgoed. Bovendien organiseert de vereniging lezingen en overige activiteiten op het gebied van letterkunde, cultuur en geschiedenis. Hiermee speelt de vereniging binnen Rotterdam al meer dan 150 jaar een onafhankelijke rol bij de kennisoverdracht op het gebied van cultuur en wetenschap.  

Het bestuur van de vereniging Rotterdamsch Leeskabinet wordt gevormd door: 

  • mr. H.E.M.Vrolijk (voorzitter)
  • mr. J. de Muinck Keizer (secretaris/penningmeester)   
  • dr. T.R. Barnard 
  • Bas Kwakman
  • prof. dr. C.W.A.M. van Paridon
  • mevr. dr. C.B.M.Thoen