Disclaimer gebruik databanken

Aan het gebruik van door de Erasmus Universiteitsbibliotheek (UB) aangeboden informatiebronnen -ook wel databanken genoemd- zijn vaak voorwaarden verbonden:

  • Toegang tot de bronnen is doorgaans voorbehouden aan leden van de EUR gemeenschap.
  • Toegang tot de informatie is alleen toegestaan door gebruikmaking van het databankeigen zoeksysteem.
  • In de meeste gevallen mag u slechts een beperkte hoeveelheid informatie uit een databank downloaden. Contracten vermelden vaak een criterium van 5% van het geheel via bijgeleverde interface. Het is niet toegestaan via een eigen interface data uit een database te downloaden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan webcrawling. Lees meer over onze Fair Use Policy.
  • Tenslotte is het daadwerkelijk gebruik van databankinformatie - in bijvoorbeeld onderzoeksverslagen - aan auteursrecht gebonden. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden van de databank of het Auteursrechten Informatiepunt.

De Erasmus Universiteitsbibliotheek gaat ervan uit dat potentiële gebruikers zich rekenschap van het bovenstaande geven en legt dan ook alle verantwoordelijkheid voor rechtmatig handelen bij de gebruiker. Zij verwijst daarbij naar de databankspecifieke voorwaarden van de lopende licentieovereenkomsten. Misbruik wordt niet alleen onrechtmatig geacht, maar ook immoreel, omdat anderen de kans lopen tijdelijk van informatie verstoken te blijven. De UB zal bij misbruik handelend optreden, waarbij financiële sancties tot de mogelijkheden behoren. Vermoedt u tegen een datalimiet aan te lopen of overweegt u het gebruik van een niet databankeigen zoeksysteem, neem dan contact op met de UB om een gemeenschappelijk oplossing te zoeken.