Fair Use Policy

De Erasmus Universiteitsbibliotheek hanteert een Fair Use Policy om het gebruik van digitale bronnen effectief te kunnen reguleren. De policy is bedoeld om overbelasting en misbruik te voorkomen. 

De Fair Use Policy betekent in principe dat u als gebruiker onbeperkt gebruik mag maken van digitale bronnen. Excessief en structureel overmatig gebruik van digitale bronnen is echter niet toegestaan. Dergelijk gebruik leidt onder meer namelijk tot een hoge capaciteitsbelasting waardoor andere gebruikers hinder kunnen ondervinden.

Er is sprake van excessief gebruik indien er meer dan gemiddeld gebruik wordt gemaakt van digitale bronnen. Indien het limiet voor gemiddeld gebruik is overschreden, is er geen sprake meer van redelijk gebruik. In dat geval is ingrijpen noodzakelijk en zal er contact met u opgenomen worden door een medewerker van de ICT-afdeling. Van u wordt dan verwacht dat u uw gebruik van digitale bronnen aanpast, zoals verzocht. In bepaalde gevallen kunnen maatregelen getroffen worden. De Universiteitsbibliotheek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met de op grond van deze Fair Use Policy getroffen maatregelen.