Informatie voor derden

Bent u geen student of medewerker van de EUR? Ook dan bent u van harte welkom in de Universiteitsbibliotheek om gebruik te maken van onze faciliteiten. Dit varieert van het inzien en lenen van publicaties tot het raadplegen van de digitale collectie. Hieronder een overzicht van de mogelijkheden en wat u daarvoor nodig heeft.

Publicaties inzien

Een klein deel van de UB-collectie staat in de studiezalen in de Universiteitsbibliotheek. Maar het grootste deel staat in een afgesloten ruimte. Wilt u hieruit een bepaald boek, rapport of tijdschrift inzien, vraag dit dan een dag van tevoren vóór 16.00 uur al aan via ons vragenformulier. Vermeld hierin de gegevens van de publicatie, zoals de titel, de auteur, het publicatiejaar en eventueel het aanvraagnummer. Dit vindt u in sEURch. Haal de publicatie de volgende dag op (u ontvangt een mail dat uw boek klaar staat) met een servicepas. Lees onderaan deze pagina hoe u deze pas krijgt.

Boeken lenen

Wilt u een boek niet alleen inzien, maar ook lenen? Dan heeft u een lenerspas nodig. Deze regelt u bij de informatiebalie in de bibliotheek op vertoon van een legitimatiebewijs en adreslegitimatie (bijvoorbeeld een recent bankafschrift met uw adresgegevens). Betalen kan met uw pinpas.
Bekijk hier de tarieven voor uw lenerspas
Lees meer over lenen en het levermoment van aangevraagde boeken

Digitale collectie raadplegen

Voor het raadplegen van onze digitale collectie (via zoekmachine sEURch en afzonderlijke vakspecifieke databanken) heeft u een servicepas nodig. Lees onderaan deze pagina hoe u deze pas krijgt. Met de servicepas en bijbehorende inlogcodes heeft u vanaf uw eigen laptop of een pc op de campus toegang tot het internet en de mogelijkheid om in de digitale collectie te zoeken. Denk hierbij aan: e-journals, kranten, wetgeving, jurisprudentie, naslagwerken, financiële en statistische gegevens. Downloaden en printen van de gevonden informatie is mogelijk.

Printen, kopiëren, scannen

Om digitale informatie te printen of een papieren boek of tijdschriftartikel te kopiëren heeft u een servicepas nodig. Lees onderaan deze pagina hoe u deze pas krijgt. Kosten worden achteraf in rekening gebracht aan de hand van het aantal gemaakte prints, kopieën en/of scans. Betalen kan met uw pinpas.

Servicepas

Met een servicepas kunt u publicaties aanvragen en inzien, de digitale collectie raadplegen en printen en kopiëren. Haal uw servicepas gratis af bij de informatiebalie in de Universiteitsbibliotheek op vertoon van een legitimatiebewijs en een adreslegitimatie (bijvoorbeeld een recent bankafschrift met uw adresgegevens). Dit kan van maandag tot en met vrijdag vanaf 9.00 uur. De pas is één dag geldig en u moet deze vóór 16.45 uur weer inleveren.