Studeren

Bibliotheekgebouw

De Universiteitsbibliotheek (UB) heeft drie niveaus: -1, 0 en +1. Deze zijn verdeeld in een oost- en westkant: East en West. East is stiltegebied. Hier vindt u studiezalen om individueel en in stilte te studeren. In West kunt u, naast studeren, ook samenwerken en overleggen. 

East -1: stiltestudieplekken en studiecabines
West -1: studieplekken
East 0: stiltestudieplekken en de studiezaalcollectie met de: 

 • verplichte literatuur;
 • publicaties met onderwerpscodes 01.00 tot en met 55.00;
 • Research collectie: publicaties over research management & academische vaardigheden;
 • Migration collectie: publicaties over migratie & integratie van immigranten;

West 0: studieplekken, de informatiebalie, de uitleen- en inleverautomaat, het Rotterdamsch Leeskabinet en de gedrukte algemene tijdschriften van het huidige jaar. 

East +1: stiltestudieplekken en de studiezaalcollectie met de:

 • de gedrukte vakspecifieke tijdschriften van het huidige jaar;
 • publicaties met onderwerpscodes 55.00 tot en met 89.00.

De publicaties staan per onderwerp geordend. Op de kasten vindt u de rubrieksaanduiding van het betreffende onderwerp. Raadpleeg sEURch om de rubrieksaanduiding van een bepaalde publicatie te vinden. De publicaties uit de studiezaalcollectie zijn uitleenbaar. Inzien en kopiëren kan natuurlijk ook. Het grootste deel van de UB-collectie staat in een gesloten magazijn en is ook uitleenbaar. Deze publicaties vraagt u aan via sEURch.

West +1: studieplekken

Polak-gebouw 

In het Polak-gebouw kunt u studeren en samenwerken. Daarnaast biedt de UB de volgende diensten:

3e etage: 

 • Erasmus Data Service Centre (EDSC): biedt toegang tot financiële en sociaalwetenschappelijke databanken en geeft individuele ondersteuning en workshops aan studenten en medewerkers van de EUR. 

 • Bloomberg Class: ruimte met terminals voor studenten en onderzoekers van de EUR om de financiele database Bloomberg te gebruiken. 

 • Datalab: externe toegang tot microdata voor EUR-onderzoekers.

 • Instructieruimte Polak 03-20 (Y03-20): in deze ruimte verzorgt de UB instructies en workshops.

4e etage:

 • Informatiebalie voor vragen over de collectie en studiefaciliteiten.

 • Studielandschappen Sociologie/Bestuurskunde, Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. U vindt hier alle verplichte literatuur ter inzage, in meervoud, per blok in de kasten. 

 • Projectruimtes: vier kamers met smartboard om gezamenlijk aan projecten en presentaties te werken. Een projectruimte reserveren is mogelijk. 

G-gebouw

Het studielandschap van de Erasmus School of Law, speciaal bedoeld voor bachelorstudenten, bevindt zich in zaal GB-35. U vindt de verplichte literatuur ook hier.