Historisch Didactische Collectie

De Universiteitsbibliotheek beheert de Historisch-Didactische Collectie, een bijzondere collectie gewijd aan het geschiedenisonderwijs in Nederland en Europa. Ook publicaties over landen en gebieden buiten Europa maken deel uit van de HDC. De nadruk ligt op het voortgezet onderwijs.

De collectie, ruim 6.000 titels, bevat tekstboeken, werkboeken en docentenboeken voor gebruik in de klas, maar ook literatuur op het terrein van de didactiek van het geschiedenisonderwijs.

Daarnaast zijn overheidspublicaties aanwezig, zoals leerplannen, maar ook vaktijdschriften uit binnen- en buitenland. Historische leesboeken en een verzameling kaartmateriaal vormen een interessante aanvulling.

De collectie wordt sinds 2007 opgebouwd in samenwerking met het Center for Historical Culture van de ESHCC. De aanwinsten zijn gebaseerd op schenkingen van particulieren – meestal auteurs van geschiedenisboeken – en van organisaties, zoals Euroclio en het CITO.

Titels uit de HDC zijn niet uitleenbaar, maar u kunt de materialen wel opvragen en inzien in de bibliotheek. Zoeken in de collectie kan via het geavanceerde zoekscherm van sEURch. In de Zoekhulp leest u hoe u voor u relevante HDC-titels kunt vinden en opvragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de collectie, drs. P (Pieter) van Leeuwen, Faculty Liaison voor de ESHCC.