Parkeren auto & motor

Op deze webpagina's is alle informatie te vinden over het parkeren van auto’s en motoren op campus Woudestein.

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de ambitie om één van de meest duurzame universiteiten van Nederland te worden. Die ambitie raakt onder meer aan de manier waarop we ons woon- en werkverkeer regelen. Immers, hoe minder mensen met de auto naar de campus reizen, hoe lager de CO2-uitstoot die we met elkaar veroorzaken.

Het is daarom belangrijk dat medewerkers en studenten een bewuste, weloverwogen en liefst duurzame vervoerskeuze maken. De EUR stimuleert om die reden ook het gebruik van ov en fiets: goed voor het milieu, de gezondheid én de financiën!

Denk duurzaam - reis bewust.

Meer weten over de bereikbaarheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam? 

Zie ook