Algemene mededelingen Planning

 • Het is verboden te roken in openbare ruimten. Er mag nergens in de gebouwen gerookt worden.  Mochten aan de EUR opgelegde boetes voor overtreding van de tabakswet te herleiden zijn tot een persoon of derden, dan verhaalt de EUR deze boetes verhalen op de betrokken persoon, vereniging of organisatie.
 • Het is niet toegestaan posters, bewegwijzering et cetera aan te plakken aan muren, deuren, ramen of wanden.
 • Alleen mét toestemming van het University Support Centre mag u meubilair van de ene ruimte naar de andere verplaatsen.
 • De beveiligingsdienst behoudt zich namens het University Support Centre het recht voor extra personeel en/of ondersteunende materialen in te zetten in geval van gewijzigde tijden of bij incidenten, waardoor meer of geclassificeerd opgeleid personeel aanwezig moet zijn om de veiligheid, orde, rust en continuïteit binnen de Erasmus Universiteit te waarborgen. De door het University Support Centre gemaakte kosten worden aan de aanvrager doorbelast.
 • Bij klachten over verwarming of ventilatie in de door u gereserveerde ruimte(n), of bij vragen over facilitaire diensten kunt u terecht bij de USC Front Office, telefoon (010) 40 88880.
  Buiten werktijden kunt u terecht bij de Beveiligingsdienst, (010) 40 81035.
 • De organisatie is zelf verantwoordelijk in geval van vermissing en/of schade van de door u bij Room & Facilities Bookings gehuurde materialen.
 • Annuleringen dienen uiterlijk vóór 12.00 uur 's middags op de voorliggende werkdag gemeld te zijn, anders zijn wij genoodzaakt 100% annuleringskosten door te belasten. Ook al gemaakte kosten worden aan u doorbelast.
 • Mocht er zich tijdens uw bijeenkomst iets voordoen waarvoor een EHBO'er dient te komen, dan kunt u bellen naar (010) 40 81035. Voor ernstige calamiteiten waarvoor een ambulance vereist is, belt u naar (010) 40 81100.
 • Bij reserveringen van parkeerterreinen (uitgezonderd: af te zetten parkeerplaatsen) kunnen wij niet garanderen dat er geen auto’s achtergebleven zijn van de vorige dag.
 • Indien u na afloop van uw evenement uitrijkaarten overhoudt, kunt u deze binnen een maand na uw evenement inleveren bij Room & Facilities Bookings. De kosten worden dan gecrediteerd.
 • De Erasmus Universiteit is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen met zendmicrofoons of andere zendapparatuur, welke veroorzaakt worden door signalen van externen op dezelfde frequentie.
 • Bij harde wind behoudt de beveiligingsdienst zich het recht voor om eventueel gereserveerde parkeerplaatsen niet af te zetten, i.v.m. het wegwaaien van de hekken.
 • Hierbij merken wij op dat het USC niet aansprakelijk is voor eventuele vervolgschade vanwege het niet tijdig leveren van uw gereserveerde artikel(en).
 • U dient rekening te houden met een aantal eisen omtrent de veiligheid van uw bezoekers. Lees hier de veiligheidseisen.
 • Het USC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade vanwege het niet tijdig leveren van uw gereserveerde artikel(en).