Schrijfwijzer

Woord vooraf

Deze schrijfwijzer bevat richtlijnen voor het schrijven van teksten vanuit uw functie als medewerker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eenvormigheid in schrijfwijze, vooral de toepassing van correcte spelling en de juiste weergave van namen en afkortingen, dragen bij aan professionaliteit en kwaliteit van de organisatie.

Als bronnen voor deze schrijfwijzer hebben gediend: Het Groene Boekje. Woordenlijst Nederlandse taal (2005), Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2005), Jan Renkema, Schrijfwijzer (2005) en Jaarverslag EUR 2008 (webversie).

Aanvullingen en suggesties kunt u sturen naar huisstijl@eur.nl

Stafafdeling Marketing & Communicatie
– team Communicatie & Huisstijl –


De laatste versie van de Schrijfwijzer (15-03-2017) kunt u steeds hier downloaden (pdf).


Inhoud