Vertaaladviezen

Voorkeursspelling
Wanneer u Engelse teksten schrijft of laat schrijven, hanteert u de Britse spelling. U kunt daarbij gebruik maken van de zogenaamde style guide van de EUR. Algemene tip: stel uw spellcheck in op Brits Engels.

Uitzonderingen zijn mogelijk: bijvoorbeeld als een wetenschapper een artikel schrijft voor een Amerikaans vakblad en de lezer beter wil bedienen.

Idioom
Denk bij vertalingen en vertaalopdrachten aan een helder en zakelijk taalgebruik. Vermijd zoveel mogelijk land- en cultuurgebonden idioom.

Vertaalbureau
De universiteit werkt samen met een vast vertaalbureau (Business Translation Services), waarmee prijsafspraken zijn gemaakt. Business Translation Services is op de hoogte van onze voorkeurspelling.