Building new Perspectives

De komende jaren wordt een flinke punt op de i gezet tijdens de derde fase van Campus in Ontwikkeling met het thema Building new Perspectives!

Bouwen, vernieuwen en het opdoen van nieuwe ervaringen en inzichten. Campus in Ontwikkeling (CiOIII) loopt in de periode 2017 tot en met 2020.