CLI Fellow Sandra Sülz

Co-creating student-centered learning journeys for academic and professional skills

  • Overeenkomstig de doelstellingen van de universiteit om studenten op te leiden tot gamechangers die oplossingen initiëren voor complexe maatschappelijke problemen, wil ESHPM studenten oplossingen laten formuleren voor problemen in de gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid. Omdat het onderwijs een bijdrage wil leveren aan complexe maatschappelijke problemen en streeft naar impact, moeten studenten een vaardigheden en kennis vergaren. Maar wat zijn de benodigde academische en professionele vaardigheden om bij te dragen aan de verbetering van de zorg? En hoe kunnen we dit verankeren in ons curriculum? Dit zal de focus zijn. Ons doel is om leerpaden te ontwerpen met studenten, voor studenten. Deze leerpaden zullen studenten een actieve rol geven, hun competentieontwikkeling centraal stellen en dit nauw verbinden met gepersonaliseerde leerdoelen die rekening houden met de diversiteit aan achtergronden, leerstijlen en loopbaandoelen van studenten.

    EUR profile Sandra Sülz.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen