CLI Fellow Susan van Rijen

  • Reflectieve praktijk en zelfbeoordeling in het onderwijs in klinische psychologie: zelfsturing van professionele ontwikkeling door studenten

    Dr. Susan van Rijen is Assistant Professor Clinical Psychology bij Erasmus School of Social and Behavioral Sciences.

    Hiaten die studenten ervaren bij het afstemmen van het klinische psychologieonderwijs op de klinische praktijk (bij het omgaan met situaties die een reflectieve benadering of zelfevaluatie van hun professionele ontwikkeling vereisen) weerspiegelen de fundamentele competenties van reflectieve praktijk (dat wil zeggen: een opzettelijk proces van reflecteren op iemands klinische praktijk) en zelfbeoordeling (van iemands klinische competenties). In dit innovatieproject zullen tutorials over Reflective practice worden geïmplementeerd in de Master Child and Adolescent Clinical Psychology, ondersteund door een zelfevaluatie-instrument voor klinische competenties dat tijdens de praktijkstages wordt voortgezet. Het doel van deze innovatie is om studenten in staat te stellen vaardigheden te ontwikkelen voor zelfsturing van hun professionele ontwikkeling.

    > EUR Profile dr. EHM van Rijen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen