CLI Fellow Ward Vloeberghs

  • Towards a Critical Citizenship Skills Toolbox (CRIST): inventarisatie, operationalisering, verspreiding van conceptuele en praktische competenties

    Dr. Ward Vloeberghs is senior docent Political Science aan Erasmus University College.

    De EUR Strategie 2024 heeft als doel studenten te betrekken als co-creators en kritische burgers, maar geeft niet aan hoe studenten kritische denkvaardigheden opdoen of wat deze zijn. We willen duidelijk maken wat kritisch burgerschap (kb) betekent, niet alleen filosofisch maar vooral pedagogisch: hoe kb-vaardigheden aanleren? In plaats van nieuwe tools op een one-size-fits-all manier te ontwerpen, hanteren we een benadering in drie stappen om (1) de balans op te maken van hoe kb momenteel wordt onderwezen in alle curricula en te zien (2) hoe deze praktijken nuttig kunnen worden geoperationaliseerd voor docenten zodat (3) we kb-tools voor het opbouwen van vaardigheden kunnen afstemmen, verbeteren en verspreiden binnen onze universiteit en daarbuiten. We streven ernaar om een ​​interdisciplinaire overdraagbare toolkit te leveren over kritische burgerschapsvaardigheden in de vorm van een openbaar toegankelijke, interactieve repository.

    > EUR Profiel dr. W. Vloeberghs

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen