Historisch Didactische Collectie

De Universiteitsbibliotheek beheert de Historisch Didactische Collectie (HDC), een unieke collectie gewijd aan het geschiedenisonderwijs in Nederland en Europa, met daarnaast een klein aantal publicaties afkomstig uit de rest van de wereld. De nadruk ligt op het voortgezet onderwijs.

De collectie van ruim 5.000 titels omvat met name schoolboeken (tekst-, werk- en docentenboeken) voor gebruik in de klas, naast literatuur op het terrein van de didactiek van het geschiedenisonderwijs.

Daarnaast zijn ook overheidspublicaties aanwezig, zoals leerplannen en examenbundels. Vaktijdschriften uit binnen- en buitenland, historische leesboeken en een verzameling kaartmateriaal vormen interessante aanvullingen.

De collectie wordt sinds 2007 opgebouwd in samenwerking met het Center for Historical Culture van de ESHCC. De aanwinsten zijn afkomstig uit schenkingen van particulieren – meestal auteurs van geschiedenisboeken – van schoolboekuitgevers, en van organisaties zoals Euroclio, het ICLON, en het CITO.

HDC-materialen zijn niet uitleenbaar, maar u kunt de ze wel inzien in de bibliotheek. Zoeken in de collectie kan via het geavanceerde zoekscherm van sEURch. In de Zoekhulp leest u hoe u voor u relevante HDC-titels vindt.

Voor meer informatie over de collectie kunt u contact opnemen met drs. P (Pieter) van Leeuwen, Faculty Liaison voor de ESHCC.