College voor Promoties

Het College voor Promoties verleent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam het doctoraat op grond van de promotie en verleent tevens het doctoraat honoris causa.
Het College voor Promoties bestaat uit de rector magnificus, die ambtshalve voorzitter en tevens lid is, en een hoogleraar van elke faculteit. De leden worden benoemd door het College van Bestuur.

Alle informatie over promoveren is te vinden in het promotiereglement (pdf).

Het Bureau van de Pedel is verantwoordelijk voor begeleiding tijdens het promotietraject.

Contact Bureau van de Pedel

Bureau van de Pedel
Erasmus Building, kamer A1-01
Campus Woudestein
(010) 408 1006
pedel@eur.nl

Contact Algemene Bestuursdienst

Het secretariaat van het College voor Promoties berust bij het Stafbureau Algemene Bestuursdienst

Stafbureau Algemene Bestuursdienst: A-gebouw kamer A1-45, Woudestein
(010) 408 8805
telindert@abd.eur.nl