Commissies Universiteitsraad

De Universiteitsraad bestaat uit 12 studenten en 12 medewerkers, die allen gekozen zijn in een universiteitsbrede verkiezing. De verkiezingen voor studenten vinden elk jaar plaats. Medewerkers worden iedere twee jaar verkozen. De leden nemen plaats in ofwel de studenten- of personeelsgeleding van de Universiteitsraad. Alle leden komen maandelijks bij elkaar voor een vergadering. Daarnaast nemen de leden plaats in deelcommissies, die afzonderlijke onderwerpen voorbereiden voor de plenaire discussie.

Commissies

De raad bestaat uit zes commissies, die een breed scala aan onderwerpen behandelen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van thema's die besproken zijn binnen de commissies.

Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken Commissie

Voorzitter: Christiaan Meinsma

Voorbeeld van onderwerpen:

 • Investering in de kwaliteit van het onderwijs
 • Innovatie van het onderwijs
 • Studeren met een functiebeperking
 • Financieel ondersteuningsfonds voor studenten
 • Onderzoeksonderwerpen

Personeel, Faciliteiten en Organisatie Commissie 

Voorzitter: dr. Clemens Festen

Voorbeelden van onderwerpen:

 • Infrastructuur op de campus
 • Duurzaamheid
 • Gelijkwaardige carrièrekansen
 • Diversiteit
 • Werkomstandigheden
 • Tevredenheid van de medewerkers

Interne en Externe Zaken Commissie

Voorzitter: Kacper Neuman

Voorbeelden van onderwerpen:

 • Zichtbaarheid van de Universiteitsraad
 • Interne activiteiten
 • Externe communicatie
 • Verkiezingen

Financiële (FIN) Commissie

Voorzitter: Nadine Nieuwstad

Voorbeelden van onderwerpen:

 • Universitair budget
 • Universitair verdelingsmodel

Vertrouwelijke Commissie

Voorzitter: Aleid Barmentlo

Voorbeelden van onderwerpen:

 • Benoeming van bepaalde posities
 • Persoonlijke zaken

Praesidium

 • Dagelijks bestuur van de Universiteitsraad
 • Samenstellen van de agenda

Members:

CommitteesEBUC (VZ Jiska Engelbert)SBUC (VZ Nadine Nieuwstad)
PFOClemens Festen (VZ), Jiska Engelbert, Ben Bode, Emese von Bone, John Piarelal, Daisy Boogaard, John van WelNaomi van Kalken (vVZ), Nadine Nieuwstad, Samir Oassem, Samira Yekhlef, Rianne Hordijk, Louise van Koppen
ERSNatalja Gersak, Vladimir Karamychev, Bianca JadoenathChristiaan Meinsma (VZ), Boris Pulskens, Kacper Neuman, Daniel Sieczkowski, Jurrien Loosveld, Seungwon Kim
FINBen Bode, Natalja Gersak, Clemens Festen, Vladimir Karamychev, John van WelNadine Nieuwstad (VZ), Samir Oassem, Seungwon Kim
CCJiska Engelbert, Emese von BoneBoris Pulskens, Naomi van Kalken
IEAJohn Piarelal, Daisy BoogaardKacper Neuman (VZ), Christiaan Meinsma, Rianne Hordijk, Louise van Koppen, Naomi van Kalken

Presidium

Clemens Festen, Jiska EngelbertNadine Nieuwstad, Christiaan Meinsma

 

Meeting schedule

You can find the meeting schedule of the University Council here.