CRE

Commissie Community, Research & Education (CRE)

De commissie CRE is een vaste adviescommissie van de Universiteitsraad. Onderwerpen die te maken hebben met onderwijs, onderzoek of de EUR community worden in de commissie CRE voorbereid, meestal twee weken voordat de overlegvergadering van de Universiteitsraad met het College van bestuur plaatsvindt. De commissie bestaat in principe uit zes studentleden en zes personeelsleden uit de Universiteitsraad. Traditioneel wordt de commissie voorgezeten door een studentlid.

Het College van Bestuur wordt in de commissievergadering vertegenwoordigd door de directeur van Education and Student Affairs (E&S), vergezeld door een of meerdere beleidsambtenaren. Deze opzet biedt de mogelijkheid in detail en uitvoerig in te gaan op een bepaald onderwerp, veelal met de direct bij het onderwerp betrokken ambtenaren. Zodoende kan de Universiteitsraad zich in de overlegvergadering beperken tot het voeren van een discussie op hoofdlijnen.

Onderwerpen die in de commissie aan bod komen zijn bijvoorbeeld de instellingscollegegelden, Nominaal = Normaal, wetenschappelijke integriteit en de instelling of opheffing van opleidingen aan de EUR.  De leden van de commissie CRE zijn:

Studentleden

Personeelsleden

Daniel Sieczkowski (VZ)
Christiaan Meinsma
Boris Pulskens
Kacper Neuman
Jurrien Loosveld
Seungwon Kim

B.S. Jadoenath (Bianca) (vVZ)
dr. V. Karamychev (Vladimir)
J. van der Klaauw MSc (Jamie)
J.A.J. Wiskie MSc (Judith)

Mocht u op onderwerpen die met onderzoek, onderwijs en de EUR community te maken hebben opmerkingen of vragen hebben, neem dan contact op met de Universiteitsraad!