Actualiteiten voor Finance Professionals | Masterclass

Datum(s)
 • 28 september 2021
 • 12 oktober 2021
 • 9 november 2021
 • 23 november 2021
Kosten

De investering voor dit exclusieve programma inclusief alle diners, drankjes en documentatie tijdens de 4 modules bedraagt €2.000,-.
Je kunt ook één of meer losse modules kiezen. In dat geval zijn de kosten €600,- per module (vrijgesteld van BTW).

Over de opleiding

Het beroep van registeraccountant staat borg voor veel dynamiek. Daardoor is vaak weinig tijd beschikbaar voor actualisering van kennis. Toch is juist de actualisering van kennis een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de accountant. In deze opleiding worden afgestudeerde RA’s in korte tijd op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen op het vakgebied.

Doelgroep

Afgestudeerde en ervaren RA’s; openbaar accountants, intern accountants, overheidsaccountants en accountants in business.

Vraag hier uw brochure aan

Introductie

Het beroep van registeraccountant staat borg voor veel dynamiek. Daardoor is vaak weinig tijd beschikbaar voor actualisering van kennis. Toch is juist de actualisering van kennis een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de accountant. In deze opleiding worden afgestudeerde RA’s in korte tijd op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen op het vakgebied. De docenten zijn topexperts op hun vakgebied. Hun deskundigheid garandeert een actualiteiten programma van hoog niveau.

Doelgroep

Afgestudeerd en ervaren RA’s; openbaar accountants, intern accountants, overheidaccountants en accountants in business.

Modules

Module 1: Externe verslaggeving
Docent: Prof.dr. M.N. (Martin) Hoogendoorn RA
Datum: Dinsdag 7 mei 2019

Module 2: Financiering en financiële markten
Docent: Dr. R. (Ronald) Huisman
Datum: Woensdag 22 mei 2019

Module 3: Accountantscontrole, Interne Beheersing en Governance 
Docent: Prof. J.C.A. (Hans) Gortemaker RA
Datum: Dinsdag 4 juni 2019

Module 4: Fiscaliteit
Docent: Prof.dr. P. (Peter) Kavelaars
Datum: Dinsdag 18 juni 2019

Sprekers

Prof. dr. M.N. (Martin) Hoogendoorn RA

Martin Hoogendoorn is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de Post-Master opleidingen voor accountants en controllers. Hij heeft een aanzienlijk aantal publicaties op zijn naam staan. Hij is raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer en bijzonder adviseur jaarrekeningenrecht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij de NBA is hij voorzitter van de Signaleringsraad. Hij was eerder voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving en van de redactie van het MAB. Bij EY was hij partner vaktechniek en als zodanig direct betrokken bij de toepassing van nationale en internationale regelgeving.

Dr. R. (Ronald) Huisman

Ronald Huisman is als universitair hoofddocent financiële economie verbonden aan de Erasmus School of Economics. Hij richt zijn onderzoek en onderwijs op waarderingen, derivaten en financiële economie toegepast in energiemarkten. Vanuit deze interesse heeft hij in 2015 het Energy Finance Institute opgezet aan de ESE. Naast de ESE is Ronald directeur van Energy Global, een bedrijf dat adviseert over energieportefeuilles. Hij promoveerde in 1999 aan de Universiteit Maastricht en heeft sindsdien ook gewerkt bij Optiver en de Rotterdam School of Management.

Prof. J.C.A. (Hans) Gortemaker RA

Hans Gortemaker is hoogleraar Accountancy (in het bijzonder controleleer) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voormalig partner (later adviseur) bij PWC. Aan de Erasmus Universiteit is hij hoogleraar aan de Post-Master opleiding tot Registeraccountant; ook vervulde hij daar diverse bestuurlijke functies. Hij was voorzitter van de Beroepsgroep Accountants PricewaterhouseCoopers voor achtereenvolgens Nederland en Continentaal Europa en Lid van de International Board PricewaterhouseCoopers. Hij vervulde internationale functies op accountancygebied: IAASB, Committee on Auditing (European Commission) en de European Contact Group. Hij is voorzitter van de Commissie Onderhoud Eindtermen van de CEA. Tevens bekleedt hij een aantal functies in het kader van bestuur en toezicht. Ook is hij is lid van de Raad van Toezicht van NEMACC (MKB kenniscentrum, samenwerking NBA/EUR).

Prof. dr. P. (Peter) Kavelaars

Peter Kavelaars is hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, buitengewoon hoogleraar fiscaal recht en economie aan de University van Curaçao en Directeur Wetenschappelijk Bureau bij Deloitte Belastingadviseurs. Eerder was hij tevens als hoogleraar werkzaam aan de Universiteit van Leiden. Hij publiceert zeer regelmatig in fiscale vakbladen en is bij diverse tijdschriften betrokken als (hoofd)redacteur. Daarnaast is hij (mede-)eindredacteur of (mede-)auteur van diverse boeken. Ook wordt hij regelmatig geïnterviewd door de media over actuele thema’s. Hij was lid van de door de Staatssecretaris van Financiën ingestelde commissie 'Herziening Inkomstenbelasting', was actief bij het Centre for European Policy Studies, was lid van de wettelijke commissie Pensioenen en werkte mee aan een internationaal vergelijkend onderzoek voor het Ministerie van Financiën naar de fiscale concurrentiepositie van Nederland.

PE-uren

 

Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door het NBA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten.

De effectieve studietijd is 4 x 3,5 uur = 14 uur.

Door het volgen van het gehele programma kunnen daarom 14 PE-uren worden verkregen.

Kiest men voor 1 module, dan krijgt men 4 PE-uren, bij 2 modules 7 PE-uren, en bij 3 modules 11 PE-uren.

 

 

Contact

Mevrouw drs. L. (Linda) Post

E-mailadres
esaa-acc@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 15 20
Kamer
M5-21
Adres
Burg. Oudlaan 50, Van der Goot Building
3062 PA
Rotterdam
Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Datum(s)
 • 28 september 2021
 • 12 oktober 2021
 • 9 november 2021
 • 23 november 2021
Kosten

De investering voor dit exclusieve programma inclusief alle diners, drankjes en documentatie tijdens de 4 modules bedraagt €2.000,-.
Je kunt ook één of meer losse modules kiezen. In dat geval zijn de kosten €600,- per module (vrijgesteld van BTW).

BTW
Niet van toepassing
Begindatum
dinsdag 28 sep 2021
Tijdsduur
4 dagen
Aangeboden door
Erasmus School of Accounting & Assurance
Discipline
Economie
Type
Masterclass
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein
Bekostiging

private

Inschrijving

De groepsgrootte is maximaal 25 personen. De colleges zijn interactief en er is ruimte voor onderlinge discussie.

Inschrijfformulier: Actualiteiten voor Finance Professionals

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen