Stichting Toekomstbeeld der Techniek - De toekomst naderbij

De wondere wereld van toekomstonderzoek
Datum(s)

Data: 6, 20 oktober, 3, 17 november, 1, 15 december 2021

Dag en tijd: Woensdag 13.30 - 15.15 uur

Kosten

€ 190 (incl BTW)

Inschrijfdeadline

5 oktober 2021

Klimaatverandering, kunstmatige intelligentie, opkomend populisme, het mogelijk effect van robotisering op arbeid; de toekomst lijkt onzekerder dan ooit. Was voorheen onze samenleving gestructureerd en daarmee voorspelbaar, tegenwoordig worden we regelmatig overvallen door ‘nieuwe’ ontwikkelingen die ons toekomstperspectief soms danig omver kunnen schoppen of weer compleet nieuwe kansen bieden. De paradox is dat juist dit verminderde zicht op dat wat eventueel komen gaat, het nut en de noodzaak om naar de toekomst te kijken juist verhoogt. Onzekerheid is ook goed voor de nieuwsgierigheid!

Maar wie denkt dat het kennen van de toekomst alleen is weggelegd voor trendwatchers, futurologen en waarzeggers op de kermis heeft het mis. Ieder mens beschikt over de gave om zich te verdiepen in de toekomst en op zoek te gaan naar welke ontwikkelingen onze toekomst zullen gaan vormgeven. Veel bedrijven en overheden gaan bij het nemen van belangrijke strategische beslissingen te rade bij serieuze toekomststudies waarin vaak meerdere toekomsten worden geschetst op basis van gedegen onderzoek, zoals het interviewen van experts en het doen van literatuuronderzoek. Toekomstonderzoek (in Engels: foresight) is sinds de Tweede Wereldoorlog uitgegroeid tot een serieuze wetenschappelijke discipline die tot meerdere inzichten hebben geleid wat betreft methodiekontwikkeling, de toepassing van methoden in praktijk, de rol van experts en taxonomieën van toekomstudies.

Toch is bij het grote publiek het vak toekomstonderzoek nog betrekkelijk onbekend ook al is het vrijwel onmogelijk om (alledaagse) beslissingen te nemen zonder rekenschap te geven van wat de toekomst ons brengt. In deze cursus/masterclass willen wij de deelnemers in zes bijeenkomsten inwijden in de wondere wereld van toekomstonderzoek door ze zowel de methodologische kant (wat is de toekomst?), de organisatorische kant (wie kijkt naar de toekomst?), als de praktische kant (hoe kijk je naar de toekomst?) te laten zien.

Opbouw van de cursus
Deze cursus bestaat uit 6 colleges:

College 1 - Inleiding op de toekomst: Wat is toekomstonderzoek? Waarom is kijken naar de toekomst belangrijk?
College 2 -  Kennis van de toekomst: Kunnen we eigenlijk wel naar de toekomst kijken? Levert dat waardevolle kennis op?
College 3 - Methoden voor de toekomst: Hoe kun je naar de toekomst kijken? Welke methoden zijn er beschikbaar?
College 4 - De praktijken van de toekomst: Hoe vindt het onderzoeken van de toekomst daadwerkelijk plaats door organisaties? Waarom kijken organisaties naar de toekomst?
College 5 - Toekomst en technologie: Hoe beïnvloeden technologische ontwikkelingen onze toekomst? Hoe ontwikkelen technologieën zich?
College 6 - De toekomstonderzoeker: Hoe ziet het werk van een toekomstonderzoeker eruit? Welke stappen en keuzes worden er in het proces gemaakt?

Resultaten van de cursus
Kennis over wat toekomstonderzoek is, waarom het nuttig en noodzakelijk is; overzicht van methoden en technieken; inzicht in hoe organisaties naar de toekomst kijken; relatie toekomst en technologie; competenties van een toekomstonderzoeker.

Meer weten over de Stichting Toekomstbeeld der Techniek? 
Ga naar de website van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Digitaal onderwijs bij Erasmus Academie - voorheen Hovo Rotterdam

  • Uitgebreide handleidingen bij de software die we gebruiken
  • Een eigen, Nederlandse digitale leeromgeving, Maester, voor een verrijking van de leerervaring
  • Behulpzame hosts bij elk online college voor technische begeleiding
  • Interactie met medecursist en docent tijdens de online colleges
  • Mogelijkheid tot het terugkijken van elk online college
  • Privacy is, ook online, gewaarborgd

Over de docent: Rudy van Belkom

Toekomstonderzoeker Rudy van Belkom doet namens de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) onderzoek naar de impact van nieuwe technologieën op de toekomst van de democratie. De hamvraag van zijn onderzoek is altijd: welke toekomst willen we? We moeten onszelf volgens hem gaan afvragen voor welk doel we technologie willen inzetten, in plaats van het als doel op zichzelf te zien. Hoe kunnen we met behulp van technologie een betere wereld creëren? En wat is een betere wereld precies? Binnen dit onderzoek ontwikkelde hij onder andere de Technologie Kieswijzer, om in kaart te brengen hoe politieke partijen en burgers over de digitale toekomst van Nederland denken. Eerder onderzocht hij namens STT de toekomst van artificiële intelligentie (AI). Binnen dit onderzoek bracht hij drie deelpublicaties uit en ontwikkelde hij een Ethisch Ontwerpspel voor AI.

Over de docent - Patrick van der Duin

Patrick van der Duin (1970) studeerde macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte bij KPN Research en bij de TU Delft waar hij promoveerde op een onderzoek naar toekomstverkenningen in innovatieprocessen. Hij was lector Futures Research & Trendwatching aan de Fontys Academy for Creative Industries en is momenteel directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Hij is associate editor van Futures en schreef en redigeerde (o.a.) 'De toekomst in een notendop', 'Toekomstonderzoek voor organisaties. Handboek methoden en technieken' en 'Met de kennis van morgen. Toekomstverkennen voor de overheid'.

Over de docent Eefje op den Buysch

Eefje Op den Buysch is toekomstonderzoeker bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). In haar onderzoek bekijkt ze hoe digitalisering de zelfredzaamheid van mensen beïnvloedt. Toegankelijkheid en inclusie spelen daarin een belangrijke rol nu de maatschappij steeds meer digitale vaardigheden verwacht van mensen. En hoe ontwikkelt de wet- en regelgeving zich richting de toekomst? Staan we toe dat digitalisering leidt tot uitsluiting van (groepen) mensen? Eefje heeft een achtergrond in informatica (MSc Information Systems) en bekijkt haar onderzoeksonderwerp dan ook als een systeem binnen een systeem. Door te schetsen hoe de toekomst er uit kan zien, kunnen er in het nu systeemveranderingen in gang worden gezet. Eerder leidde Eefje verscheidene (onderzoeks)projecten op het gebied van transmedia, robotica en online communicatie.

Contact

De medewerkers van Erasmus Academie werken thuis. Heb je vragen over het programma, stuur dan een mail naar: cursussen@erasmusacademie.nl

Datum(s)

Data: 6, 20 oktober, 3, 17 november, 1, 15 december 2021

Dag en tijd: Woensdag 13.30 - 15.15 uur

Kosten

€ 190 (incl BTW)

BTW
Inclusief 21% BTW
Begindatum
woensdag 6 okt 2021
Inschrijfdeadline

5 oktober 2021

Tijdsduur
6 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Overige gedrag en maatschappij
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
online
Bekostiging

private

Inschrijving

Ik meld mij aan voor dit programma

Ga naar het inschrijfformulier

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen