De Utopie van de rechtvaardige samenleving door de eeuwen heen

Filosofen over een betere samenleving en hun contemporaine critici
Datum(s)

Data: 1, 8, 15, 22, 29 oktober 2021

Dag en tijd: Vrijdag 10.00 - 11.45 uur

Kosten

€ 160 (incl BTW)

Inschrijfdeadline

30 september 2021

De mens heeft vanaf het eerste begin gedroomd over een betere samenleving. Meestal kreeg deze droom de vorm van een mythe over een Gouden Tijd. Denk aan de paradijsverhalen die men in veel religies vindt. Ook verlangde men naar plaatsen ver weg zoals in Atlantis, dat aan de andere kant van de Oceaan werd gesitueerd, of zelfs in een Utopia (letterlijk: Nergenshuizen).

Ook filosofen hebben vanaf het begin gedacht over de vraag van de rechtvaardige samenleving en hoe deze te realiseren valt. Plato's hoofdwerk, De staat, is als zo'n Utopie te lezen, maar werd door zijn leerling Aristoteles als een nachtmerrie beschouwd.

In het begin van de moderne tijd schreef Thomas More in dialoog met Erasmus zijn boek Utopia (1516), maar vond zijn criticus in onder meer Spinoza, die zijn Utopie als irrealistisch beschouwde.
Aan het einde van de Verlichting voerden Kant en Hegel een dialoog over de vraag in hoeverre morele normen van gelijkheid en vrijheid de basis kunnen vormen van een samenleving.
Karl Marx was degene die in de 19de eeuw meende dat een rechtvaardige samenleving alleen kon ontstaan door vernietiging van de bestaande sociale structuren middels een gewelddadige revolutie. Zijn criticus Karl Popper legde uit dat dit nooit goed kan gaan, want utopisch denken meent de waarheid in pacht te hebben en staat niet open voor kritiek. Dit heeft desastreuze consequenties gehad, zoals de geschiedenis van het marxisme laat zien.

In de twintigste eeuw ontwikkelde Jürgen Habermas een model, waar de utopie van een rechtvaardige samenleving niet langer in de toekomst wordt gelegd, maar functioneert als een norm ter beoordeling van de bestaande maatschappij. De utopie functioneert als een ideaal dat inspireert en ons een spiegel voorhoudt.

Opzet cursus
College 1 - Plato en zijn criticus Aristoteles
College 2 - More en zijn criticus Spinoza
College 3 -  Kant en zijn criticus Hegel
College 4- Marx en zijn criticus Popper
College 5 - Habermas


Resultaat
In deze cursus wordt een overzicht geboden van het denken over de rechtvaardige samenleving. Ook laat zij de cursist kennismaken met fragmenten van teksten van grote denkers.

 

Digitaal onderwijsDigitaal onderwijs bij Erasmus Academie - voorheen Hovo Rotterdam

Deze cursus wordt online via ZOOM aangeboden en is te volgen via de eigen computer of laptop. Na aanmelding voor een cursus ontvang je van ons de benodigde praktische informatie omtrent ons digitale onderwijs. Wat kan je verder verwachten van ons digitale onderwijs?

  • Uitgebreide handleidingen bij de software die we gebruiken
  • Een gloednieuwe digitale leeromgeving, Maester, voor een verrijking van de leerervaring
  • Behulpzame hosts bij elk online college voor technische begeleiding
  • Interactie met medecursist en docent tijdens de online colleges
  • Mogelijkheid tot het terugkijken van elk online college
  • Privacy is, ook online, gewaarborgd

Over de docent

Uw docent

Henri Krop (1954) studeerde in Leiden filosofie en theologie. Hij promoveerde daar op een wetenschapsfilosofisch onderwerp uit de middeleeuwen. Tussen 1988 en 2021 was hij werkzaam aan de faculteit wijsbegeerte van de Erasmusuniversiteit als universitair (hoofd)docent Geschiedenis van de wijsbegeerte. In 2017 werd hij vanwege de Vereniging het Spinozahuis benoemd als bijzonder hoogleraar Spinoza Studies. In deze functie gaf hij colleges over de geschiedenis van het denken vanaf de Oudheid tot en met de 19e eeuw. Sinds 1993 verzorgt hij ook onderwijs voor HOVO. Zijn belangrijkste publicaties in het Nedrlands zijn: een geannoteerde vertaling van de Ethica van Spinoza (2002) en Spinoza, een paradoxale icoon van Nederland (2014).

Contact

De medewerkers van Erasmus Academie werken thuis. Heb je vragen over het programma, stuur dan een mail naar: cursussen@erasmusacademie.nl

Datum(s)

Data: 1, 8, 15, 22, 29 oktober 2021

Dag en tijd: Vrijdag 10.00 - 11.45 uur

Kosten

€ 160 (incl BTW)

BTW
Inclusief 21% BTW
Begindatum
vrijdag 1 okt 2021
Inschrijfdeadline

30 september 2021

Tijdsduur
5 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Taal en cultuur
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
online
Bekostiging

private

Inschrijving

Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen