Cursus Engels C1.1 (advanced 1)

Current facets (Pre-Master)

Datum(s)

Maandagen: 24 september - 26 november 2018 
Tijd: 17.30-20.30 uur 
Examendatum: donderdag 29 november 2018 (17.30 uur)

Kosten

Speciaal Tarief*: € 145,-
Tarief 1: studenten en medewerker: € 299,-
Tarief 2: overigen: € 449,-

Is het niet duidelijk onder welke tariefgroep je valt? Lees verder. *Je kunt eenmalig gebruikmaken van deze speciale regeling.

Inschrijfdeadline

Woensdag 12 september 2018, 13.00 uur.

Deze cursus bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten van 3 uur. Het afsluitende examen vindt na afloop van de cursus plaats op een vooraf vastgestelde datum (zie onderstaande planning). Aan het einde van de cursus is de stof van één cursusniveau behandeld.

Wat leer je tijdens de cursus Engels C1.1?

Deze cursus voor academische doeleinden is een vervolg op de cursus Engels B2.2 en omvat alle belangrijke vaardigheden en taalaspecten die nodig zijn voor het verbeteren van de Engels taalvaardigheid in zowel academische als alledaagse situaties. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • luisteren;
 • spreken- discussiëren, debatteren en presentaties;
 • begrijpend lezen;
 • schrijven- essays, rapporten, samenvattingen etc.;
 • kritisch denken;
 • grammatica;
 • vocabulaire. 

Tijdens de cursus bouw je verder op eerder vergaarde kennis. Als je deelneemt aan deze cursus is je Engels al op een gevorderd niveau en wil je je graag verder ontwikkelen. Om die reden ligt de focus vooral op woordenschat en uitdrukkingen op professioneel niveau. Bovendien heeft deze cursus een interactief karakter. Het eindniveau van de cursus is C1.1 volgens het Common European Framework of Reference (CEFR).

Wat is nog meer belangrijk om te weten?

 • Het Language & Training Centre organiseert driemaal per jaar cursussen Engels (oktober-december / januari-maart / april-juni).
 • Deze cursus is toegankelijk voor cursisten met een academische achtergrond (HBO/WO).
 • Het cursusmateriaal kost ± € 90,- en is niet bij de cursusprijs inbegrepen. In de bevestigingsbrief die je ontvangt als de cursus doorgaat, informeren we je over de details.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij naast de wekelijkse contacturen ongeveer drie uur per week aan zelfstudie besteden. Dit is een richtlijn; sommige cursisten zullen mogelijk meer tijd nodig hebben.
 • De groepen zijn klein: minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers. Let op! Bij minder dan 10 inschrijvingen behoudt het LTC het recht op de cursus te annuleren.
 • Aanwezigheid bij de lessen is niet verplicht, wel raadzaam. Let op! Tijdens de laatste les vindt er een mondelinge toets en een luistertoets plaats. Om voor de cursus te kunnen slagen, dien je aanwezig te zijn.
 • De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.
 • Je ontvangt een certificaat als je de cursus afsluit met een 5,5 of hoger.
 • Lees ook onze voorwaarden.

Contact

E-mail: ltc@eur.nl
Telefoon: 010 4081997
Website: Language & Training Centre

Datum(s)

Maandagen: 24 september - 26 november 2018 
Tijd: 17.30-20.30 uur 
Examendatum: donderdag 29 november 2018 (17.30 uur)

Kosten

Speciaal Tarief*: € 145,-
Tarief 1: studenten en medewerker: € 299,-
Tarief 2: overigen: € 449,-

Is het niet duidelijk onder welke tariefgroep je valt? Lees verder. *Je kunt eenmalig gebruikmaken van deze speciale regeling.

Startdatum
Inschrijfdeadline

Woensdag 12 september 2018, 13.00 uur.

Tijdsduur
10 weken
Aangeboden door
Erasmus Universiteit Rotterdam | Taal- en Trainingscentrum
Discipline
Taal en cultuur | Engels
Voertaal
Engels
Instructievorm
offline

Aanmelden

Om toegelaten te worden tot deze cursus, moet je kennis van de taal op niveau B2.2 zijn. Dat je over dit niveau beschikt, kun je op 3 manieren aantonen:

 • het C1.1-advies van een intake of assessment van het LTC (niet ouder dan 1 jaar);
 • het bewijs van deelname aan de B2.2-cursus van het LTC (niet ouder dan 1 jaar);
 • Als je op dit moment deelneemt aan de B2.2-cursus van het LTC, kun je je ook inschrijven voor de vervolgcursus, onder voorbehoud dat je slaagt voor het afrondende examen.

Je kunt je inschrijven voor de cursus Engels C1.1 en betalen via de webshop. Indien je in tariefgroep 2 (overigen) valt, dien je voor tariefgroep 2 te kiezen. Alleen als je niet kunt betalen via de webshop (iDeal) of als je werkgever voor je betaalt, kun je gebruik maken van het inschrijfformulier. Indien je een factuur nodig hebt voor je werkgever vragen wij je om dit aan ons kenbaar te maken op het inschrijfformulier. NB. Na betaling via de webshop kan er geen factuur meer verkregen worden.