Leergang Internationale Betrekkingen - Deel 1 De oudheid tot eind 18e eeuw

Hoe is de huidige wereldorde tot stand gekomen? En hoe ziet de toekomst van onze wereldpolitiek eruit?
Datum(s)

Data: 28 september, 5, 12, 19 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november, 7 december 2021

Dag en tijd: Dinsdag 13.30 - 16.00 uur

Kosten

€310 (incl BTW)

Inschrijfdeadline

27 september 2021

Wat hebben de val van Constantinopel, de slag bij Waterloo, of de Russische Revolutie te maken met de wereld van vandaag? Geschiedenis der Internationale Betrekkingen analyseert hoe de huidige wereldpolitiek tot stand is gekomen, maar is méér dan een relaas van oorlog en vrede. Naast veldheren en diplomaten spelen ook ondernemers, volksverhuizers, profeten, ontdekkingsreizigers en wereldbestormers hun rol. Internationale betrekkingen gaat over ambities en trauma’s van veroveraars, maar ook over uitbreiding van handel en kapitaal, triomf en verval van islam en christendom, groei en crisis der democratie. Bovenal is het een zoektocht naar hoe staten en volken met elkaar leerden samenleven: een weg van vallen en opstaan.

Twee globale ontwikkelingen bepaalden dit proces: ten eerste, de steeds grotere macht van ons mensen op elkaar, en op de wereld om hen heen; ten tweede, de buitenproportionele invloed van ons kleine werelddeel… gevolgd door een razendsnelle reactie. Onze leergang stelt zich ten doel de grote lijnen te verklaren, zonder “eurocentrische” oogkleppen, maar mét aandacht voor de belangrijkste denkrichtingen van toen en nu.

Opbouw leergang

 • Najaar 2021 -  van de Oudheid tot het eind van de achttiende eeuw: in een lange aanloop van vroege staten, imperia en wereldsystemen neemt eerst het mega-continent Eurazië het voortouw, en daarbinnen wordt vervolgens Europa koploper
 • Voorjaar 2022 - de lange negentiende eeuw 1789-1914: Van de Franse Revolutie tot de vooravond der Eerste Wereldoorlog is het tijdperk van imperialisme en overmacht van het Westen op de rest van de wereld
 • Najaar 2022 - de korte twintigste eeuw 1914-1989: Van Eerste Wereldoorlog tot einde van de Koude Oorlog doet Europa twee zelfmoordpogingen (maar overleeft), en daarna betwisten twee van Europa’s “kinderen”, de VS en de Sovjet-Unie elkaar de wereldmacht. Intussen worden de koloniën onafhankelijk, maar niet gelukkiger…
 • Voorjaar 2022 -  van 1990-heden: de dilemma’s der wereldorde van onze eigen tijd, tussen de hoop op globalisering en de dreiging van fragmentatie en ondergang. Wat zijn de kansen dat wij het, als mensheid, halen?


Eerste deel najaar 2021
Via een meanderende weg komen we terecht bij het statenstelsel van Europa’s Nieuwe Tijd: stabiel maar weinig vreedzaam, gaat dit “Ancien Régime” motor worden van een gestage uitbreiding der grote mogendheden – ten koste van elkaar, van in hun weg staande “kleintjes”- én van de enorme wereld overzee, met zijn lonkende rijkdommen.

Opbouw van dit eerste deel:
College 1. Inleiding: wat zijn internationale betrekkingen? waarom zijn er staten en wat willen/moeten ze?
College 2. Opkomst van Eurazië – en van Europa…: waarom waren Afrika, Amerika en Oceanië al knock-out voordat de wedstrijd zelfs maar was begonnen?
College 3. Oudheid: steekspel der imperia in Midden-Oosten en Middellandse wereld
College 4. China: wereldrijk, toch geen hegemonie? Het Rijk van het Midden had alles, behalve…
College 5. Islam: na een vliegende start wordt deze wereldgodsdienst-annex-wereldrijk door de Europese concurrentie ingehaald
College 6. Middeleeuwen: keizer en paus vegen christelijk wereldstaat-ideaal van de kaart
College 7. De omslag van 1500: moderne staten, ouderwetse godsdienstoorlogen
College 8. Ontdekkingsreizen creëren vroegmoderne kapitalistische wereldeconomie
College 9. Vrede van Munster: het eerste internationale vredescongres sticht orde, maar geen vrede…
College 10. Winnaars en verliezers in het Europa van het Ancien Régime

 

Resultaten van de cursus 
Deze cursus, deel één in een leergang van vier, helpt de internationale relaties tussen oorsprong en ca. 1800 te begrijpen in samenhang met politieke, economische, godsdienstige e.a. factoren. Speciale voorkennis is niet vereist. Na afloop van dit semester heeft U kennisgenomen van de oorsprong en de voornaamste etappes in de geschiedenis der IB van Oudheid tot de revoluties der moderniteit

Na voltooiing van de leergang:

 • heeft U inzicht verworven in de politieke en psychologische structuren die internationale conflicten veroorzaken, ze gaande houden, en (soms) oplossingen mogelijk maken;
 • bent U aan het denken gezet over twee hoofdtendensen der internationale geschiedenis: de groei der menselijke mogelijkheden in een eindige wereld, en de onevenwichtige verdeling van die mogelijkheden;
 • bezit U de nodige informatie om met kennis van zaken én empathie mee te praten over een thema van fundamenteel belang: wat kunnen we van de geschiedenis leren om een betere toekomst te bouwen?
 •  

Aanbevolen literatuur

 • Jonathan Holslag, Vrede en Oorlog (oorspr. titel: A political history of the world, 2018). Amsterdam: De Bezige Bij, 2019 (2018, 1ste).
 • Een reader (deels in het Engels) wordt vóór aanvang van de cursus ter beschikking gesteld via de digitale leeromgeving Maester.

Digitaal onderwijs bij Erasmus Academie - voorheen Hovo Rotterdam

 • Uitgebreide handleidingen bij de software die we gebruiken
 • Een eigen, Nederlandse digitale leeromgeving, Maester, voor een verrijking van de leerervaring
 • Behulpzame hosts bij elk online college voor technische begeleiding
 • Interactie met medecursist en docent tijdens de online colleges
 • Mogelijkheid tot het terugkijken van elk online college
 • Privacy is, ook online, gewaarborgd

Over de docent

Peter Demant studeerde geschiedenis en promoveerde in 1988 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over Israëls nederzettingenbeleid in de Palestijnse gebieden. Hij heeft tien jaar in Jeruzalem gewoond waar hij als onderzoeker verbonden was aan de Hebreeuwse Universiteit, projectleider was bij het Israel/Palestina Center for Research and Information, en tevens correspondent van De Groene Amsterdammer. Demants bredere belangstelling gaat uit naar problemen van het Midden-Oosten, de islam en internationale betrekkingen. Hij heeft vervolgens lang in Brazilië gewoond, waar hij van 2001 tot 2017 Contemporaine Geschiedenis en Internationale Betrekkingen doceerde aan de Universiteit van São Paulo (USP). Hier breidde zijn interessegebied zich uit tot het algemenere vraagstuk van conflict en co-existentie tussen beschavingen: aan de problematische betrekkingen tussen Oost en West wijdde hij zijn postdoctoraat (2007). Demant publiceerde tal van wetenschappelijke en journalistieke bijdragen over o.a. Midden-Oostenconflicten, terrorisme, en interreligieuze kritiek. Hij was hij een der initiators van het USP-Laboratorium voor Azië-Studies, oprichter van de Studiegroep Islamitische Wereld en Midden-Oosten, en hoofdredacteur van het aan deze regio en beschaving gewijde tijdschrift "Malala". Sinds zijn terugkeer in Nederland runt Demant het onderzoeks- en adviesbureau Open2New, en doceert hij aan verschillende onderwijsinstellingen in Nederland.

Contact

De medewerkers van Erasmus Academie werken thuis. Heb je vragen over het programma, stuur dan een mail naar: cursussen@erasmusacademie.nl

Datum(s)

Data: 28 september, 5, 12, 19 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november, 7 december 2021

Dag en tijd: Dinsdag 13.30 - 16.00 uur

Kosten

€310 (incl BTW)

BTW
Inclusief 21% BTW
Begindatum
dinsdag 28 sep 2021
Inschrijfdeadline

27 september 2021

Tijdsduur
10 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Gedrag en maatschappij
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
online
Bekostiging

private

Inschrijving

Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen