Ketenregie: kennisplatform voor ketenregisseurs
Bewust en strategisch interveniëren in dynamische ketens en netwerken

Cursus Opleiding Ketenregie

Datum(s)

23 april 2021

Kosten

€ 5.950,- (vrijgesteld van BTW)

Steeds meer organisaties en concerns zijn onderdeel van een dynamische keten en/of samenwerkingsverband om (maatschappelijke) opgaven aan te pakken. Waar meerdere belangen een rol spelen, is de juiste manier van samenwerken in ketens een must. Ketensamenwerking kent dan ook vele voordelen, maar hoe kun je effectief ketens regisseren zonder doorzettingsmacht? En hoe kun je bemiddelen in de veelal onverwachte dynamiek van ketens en netwerken?

Juist voor deze regisseurs organiseren wij de opleiding Ketenregie. In zes bijeenkomsten leert je jouw interventierepertoire te verbreden en belangen te verbinden. Na afloop heb je de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan jouw eigen praktijk, waardoor je als regisseur effectiever ketensamenwerking kunt organiseren.

De opleiding Ketenregie:

 • Interactieve kennisoverdracht;
 • Toepassen van concepten en instrumenten op jouw eigen casuïstiek;
 • Reflectie en training op jouw persoonlijke stijl en vaardigheden;
 • Hét platform voor ketenregisseurs.  

De opbouw is zo gekozen dat gedurende de opleiding Ketenregie het accent verschuift van strategisch naar operationeel, en van mindset en inzicht naar instrumenten en vaardigheden.

Resultaten

Na het volgen van de opleiding Ketenregie:

 • heb je persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om keten- en netwerkgericht te organiseren,
 • is jouw interventierepertoire verbreed;
 • kun je partijen met uiteenlopende belangen verbinden;
 • kun je regie voeren zonder de beschikking te hebben over (formele) hiërarchische macht;
 • stuur je met gezag en slimme interventies op resultaat;
 • heb je een analyse gemaakt van je eigen keten of netwerk(organisatie);
 • kun je de verworven kennis en vaardigheden koppelen aan jouw eigen praktijk.

Meerwaarde opleiding Ketenregie

“Het meest waardevol is de manier waarop theorie en praktijk op elkaar aansluiten. Door de huiswerkopdrachten ga je bewust kijken naar je werkzaamheden en de manier waarop je deze uitvoert. In combinatie met de colleges is er direct sprake van verdieping en het verkrijgen van handvatten.”

Datums

De opleiding Ketenregie start op vrijdag 23 april 2021.De opleidingsdagen vinden altijd op vrijdag plaats vanaf 09:30 uur tot 17:00 uur. M.u.v. de slotdag die eindigt met een feestelijke certificaatuitreiking om 15:00 uur. De opleidingsdagen worden georganiseerd in Novotel Brainpark in Rotterdam.

 • 23 april (start)
 • 21 mei
 • 11 juni
 • 2 juli
 • 17 september
 • 8 oktober
 • 19 november (slot)

Doelgroep

De opleiding Ketenregie is bedoeld voor ketenregisseurs en proces- en programmamanagers bij overheden en instellingen in de non-profit sector of op het snijvlak van publiek en privaat, die werkzaam zijn op het tactische (beleidsmatige) en/of strategische organisatieniveau.

Onze deelnemers zijn ervaren practitioners; ze opereren al enige tijd daadwerkelijk als ketenregisseurs en doen dit vooral op basis van hun persoonlijke vaardigheden. Het betekent ook dat ze vaak intuïtief opereren en gebruik maken van een vrij beperkt interventierepertoire vooral gebaseerd op ervaring.

Docenten

Academic Director opleiding Ketenregie
Drs. Frank Beemer, BeAMeR AlliantieManagement en Regie.
Frank Beemer is interim-(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken en allianties, en voor organisaties die permanent in diverse samenwerkingsverbanden opereren.

Kerndocent opleiding Ketenregie

Drs. Maaike Zunderdorp (Zunderdorp Beleidsadvies en Management). Maaike is gespecialiseerd in het adviseren, begeleiden en coördineren van netwerken en allianties, binnen het (semi) publieke domein.

Overige docenten van de opleiding Ketenregie

 • Dr. Erik Gerritsen, Secretaris Generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spor
 • Prof. dr. Sandra Schruijer, hoogleraar Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht
 • Drs. Erik Steketee, Processpecialist
 • Prof. mr. dr. Hans de Bruijn, hoogleraar Technische Bestuurskunde TU Delft
 • Dr. Wilfrid Opheij, bestuursadviseur, mede oprichter en partner van Common Eye, Samenwerken in allianties, ketens en netwerken en mede-auteur van Leren samenwerken tussen organisaties

Waarom deze opleiding?

Frank Beemer, academic director opleiding Ketenregie, licht dit graag toe. 
"De opleiding Ketenregie kent een brede benadering waarbij uitwisseling tussen uiteenlopende domeinen en markten centraal staan. Die uitwisseling wordt door de deelnemers als heel verrijkend ervaren, juist omdat de onderliggende patronen dezelfde zijn."Bent u op zoek naar een smallere benadering, gericht op de specifieke omstandigheden in de zorg? Graag attendeer ik u op de opleiding Ketenregie in de Zorg of de opleiding Ketenregie in de Energietransitie"

Voorkennis

Voor de opleiding Ketenregie is geen specifieke voorkennis vereist.
Voorafgaand aan de start van de opleiding Ketenregie vindt een kennismakingsgesprek plaats met de Academic Director. Gedurende het gesprek komen o.a. jouw kennis, competenties en ervaringen naar voren en wordt er gekeken naar de aansluiting van de opleiding Ketenregie op jouw werkpraktijk. 

Studiebelasting

De opleiding Ketenregie is een intensieve en interactieve leergang die naast de cursusdagen tijd vraagt voor voorbereiding en de uitwerking van jouw eigen casus. Je kunt hierbij uitgaan van 6 - 8 uur zelfstudie per cursusdag.

Wil je meer weten over de opleiding Ketenregie?

Download nu de brochure

  Contact

  Vragen over de opleiding? Neem contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen

  Werken in ketens

  Algemeen

  Bij het aanpakken van maatschappelijke opgaven is het samenwerken in ketens bijna onvermijdelijk geworden. Drie ketenregisseurs vertellen over hun ervaringen bij de opleiding Ketenregie.

  Datum(s)

  23 april 2021

  Kosten

  € 5.950,- (vrijgesteld van BTW)

  BTW
  Niet van toepassing
  Tijdsduur
  7 dagen
  Aangeboden door
  Erasmus Academie
  Discipline
  Gedrag en maatschappij
  Type
  Cursus | Executive programma
  Voertaal
  Nederlands
  Instructievorm
  offline
  Locatie

  Novotel Brainpark te Rotterdam

  Bekostiging
  Privaatonderwijs
  Partner

  Beamer

  Aanmelden

  Schrijf je in en klik op de onderstaande link:

  Ketenregie (start 23 april 2021)