Opleiding Migratie- en Integratiebeleid in Perspectief

Kom tot duurzame oplossingen voor complex beleid
Datum(s)

De opleiding Migratie- en Integratiebeleid in perspectief zal in 2020 door Erasmus Academie worden aangeboden. De exacte planning + programmering zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Kosten

€ 4795,- (vrijgesteld van BTW)

Deze opleiding organiseren we in samenwerking met de ESSB Academy. 

De ESSB Academy is onderdeel van de Erasmus School of Soclal and Behavioural Sciences. 

 

Weinig thema’s zijn zo controversieel als migratie en integratie. Of het nu om asielzoekers gaat, Oost-Europeanen of illegalen, de discussie is vaak eendimensionaal, emotioneel en geplaatst in beladen frames. Onder leiding van Prof. dr. Peter Scholten biedt de opleiding "Migratie- en Integratiebeleid in perspectief" u een nieuwe, uitdagende benadering van dit beleidsterrein. De opleiding leert u een multidisciplinaire visie te hanteren, het debat te (re)framen en geeft u praktische handvatten voor effectief beleid.

De komst van grote groepen migranten binnen onze grenzen leidt tot veel maatschappelijke discussie over migratie en integratie. We lopen regelmatig aan tegen de grenzen van (uitvoering van) beleid binnen gemeenten of instanties. Bijvoorbeeld omdat het moeilijk is om verschillende diensten op een lijn te krijgen. Of omdat het debat gevangen zit in ijzeren frames. Of omdat er onvoldoende urgentie lijkt bij de politiek. Maar ook omdat het vraagstuk veel complexer is dan het lijkt.

De opleiding Migratie-en Integratiebeleid in perspectief biedt zowel een theoretisch als praktisch perspectief om de complexiteit van het beleid hanteerbaar te maken en te komen tot duurzame oplossingen.

Resultaten

Na het volgen van de opleiding Migratie- en Integratiebeleid in perspectief:
 • Heeft u een duidelijk inzicht in de factoren die migratie en integratiebeleid sturen en krijgt u daarmee meer grip op deze complexe beleidsmaterie
 • Identificeert en analyseert u complexe alledaagse dilemma's. Hierdoor worden deze voor u hanteerbaar, waardoor u minder het gevoel hebt voortdurend 'achter de feiten' aan te lopen
 • Ontwikkelt u vanuit meerdere perspectieven (bestuurskunde/politicologie, sociologie, rechten, economie, geschiedenis) heldere en duurzame beleidsvisies op het terrein van de migratie- en integratie problematiek
 • (Re)framed u op effectieve wijze het migratie- en integratiebeleid
 • Weet u een multidisciplinaire, domein overstijgende benadering toe te passen op een concrete casus uit uw eigen werkpraktijk

Docent Peter Scholten:

“De opleiding is juist bedoeld voor mensen die veel met migratie en integratie in aanraking komen, maar in de praktijk er vaak toch nog mee worstelen. Het zijn omstreden en ingewikkelde thema’s. Wij helpen met het zoeken naar duurzame en innovatieve oplossingen.”

Datums

De opleiding zal  in 2020 van start gaan. De exacte planning en programmering zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Doelgroep

Deze opleiding "Migratie- en Integratiebeleid in perspectief" is een must voor iedereen die tegen grenzen oploopt in (de uitvoering van) het migratie- en integratiebeleid en die op zoek is naar meer gefundeerde en duurzame oplossingen. Te denken valt aan:

 • Beleidsmakers en beleidsuitvoerders binnen gemeenten;
 • Juristen die werkzaam zijn bij bijvoorbeeld de IND;
 • Vakspecialisten die een bredere context missen en ervaren dat ze te veel binnen de eigen tunnel aan het werk zijn.
 • Medewerkers van NGO’s

Docenten

De kerndocent van deze opleiding is Prof.dr. P.W.A (Peter) Scholten, hoogleraar Bestuurskunde (in het bijzonder Dynamiek van Migratie en Diversiteitsbeleid) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Peter is sinds 2009 verbonden aan de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Zijn onderzoek richt zich met name op vraagstukken omtrent de ‘governance’ van migratie en migratie gerelateerde diversiteit,multi-level governance, vergelijkende beleidsstudies en de relatie tussen wetenschap en beleid.

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist. 

Studiebelasting

De totale studiebelasting hangt af van de kennis, de ervaring en de inzet. Houdt u rekening met ongeveer 3 uur studiebelasting per week. Dit is exclusief de bijeenkomsten zelf. 

Wilt u meer weten over de opleiding Migratie- en Integratiebeleid in perspectief?

Contact

Neem bij vragen contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen

E-mailadres
elenbaas@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
010 408 2126

Lees meer over Migratie en integratiebeleid:

Datum(s)

De opleiding Migratie- en Integratiebeleid in perspectief zal in 2020 door Erasmus Academie worden aangeboden. De exacte planning + programmering zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Kosten

€ 4795,- (vrijgesteld van BTW)

BTW
Niet van toepassing
Tijdsduur
7 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Gedrag en maatschappij
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein
Bekostiging

private

Inschrijving

Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen