Publieke waarden, onderliggende behoefte en de effectiviteit van beleid
Leer als gebiedsmanager in kaart te brengen wat inwoners echt willen

Cursus Opleiding Publieke Waarden en Waardencreatie

Datum(s)

De opleiding Publieke Waarden en Waardencreatie gaat van start op 1 oktober 2021. 

Wil je eerst kennismaken met de opleiding? Neem dan deel aan het gratis webinar op 31 mei 2021 09.30-10.30 uur.

 

Kosten

De prijs van deze opleiding is EUR 3475 (vrijgesteld van BTW). 

Alumni van Erasmus Academie ontvangen 10% korting op de cursusprijs. Alumni van de EUR en RSM Executive Education ontvangen 5% korting op de cursusprijs. Medewerkers van de EUR en Erasmus MC ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Publieke waarden van beleid ontstaan als maatregelen direct aansluiten bij wat inwoners belangrijk vinden. Overheden hebben vaak moeite om te bepalen wat nu precies de behoeften zijn van inwoners. Veelal worden behoeften gereduceerd tot cijfers en statistieken. Het gevolg is dat maatregelen niet het gewenste effect hebben. Tijdens de opleiding Publieke Waarden en Waardencreatie leer je hoe je de behoeften van inwoners in kaart kunt brengen en hoe je met beleid echte publieke waarde creëert.

Waardencreatie

Aan de hand van de methode van Waardencreatie leer je tijdens de Opleiding Publieke Waarden en Waardencreatie, hoe je inwoners kunt betrekken bij het creëren van publieke waarden en hoe je hun behoefte in kaart kunt brengen. Dit leidt tot vraaggericht handelen door betrokken ambtenaren, die ook daadwerkelijk hun voelsprieten hebben in lokale gemeenschappen.

Systemische benadering

De methode van Waardencreatie gaat uit van een systemische benadering: je kunt sociale verschijnselen alleen begrijpen als je ze als geheel beziet. Het geheel is meer dan de som der delen. Om die reden betrekt de methode alle betrokkenen (inwoners, middenstand, functionarissen) binnen een systeem (een wijk, buurt of stadsdeel) om de juiste informatie (behoeften, publieke waarden) boven water te halen. De betrokkenen zijn het als geen ander die ervaren of bijvoorbeeld beleid een waardevolle toevoeging heeft in hun wijk of buurt.

Waardencreatie-methode

De Waardencreatie-methode werkt als een radiotelescoop, waarmee telkens een deel van de hemel in kaart wordt gebracht en de afzonderlijke delen uiteindelijk een volledig overzicht geven. Mensen hebben om uiteenlopende redenen vaak verschillende perspectieven op wat nodig is. Via de Waardencreatie-methode worden de verschillende zienswijzen in kaart gebracht en tot een geheel gemaakt. Je leert dus kwalitatieve informatie uit een gemeenschap te halen. Daarmee voed je op bestuurlijk niveau een bewustzijn van wat er in de omgeving van een gemeente of waterschap gebeurt en kun je vervolgens ook echt vraaggestuurd handelen. Dat is niet alleen essentieel voor het functioneren van een overheid, het brengt overheid en inwoners ook dichter tot elkaar.

Resultaten

Je leert behoeften van inwoners, publieke waarden en beleid in lijn te brengen. Je krijgt hands-on kennis om dienstverlening concreet in te vullen, gericht naar specifieke wijken, deelgemeenten of gebieden.

Na afloop van de opleiding:

 • Ken je de wetenschappelijke theorie en achtergronden van publieke waarden;
 • Weet je hoe je via een systemische benadering sociale systemen als buurten of wijken in kaart kan brengen;
 • Heb je geleerd hoe je de methode van Waardencreatie kunt gebruiken om onderliggende behoeften en publieke waarden van bewoners te bepalen;
 • Ben je in staat om de verschillende onderzoekstechnieken die horen bij Waardencreatie, zoals het houden van straatinterviews, zelf toe te passen;
 • Heb je aan de hand van de methode van Waardencreatie een eigen analyse gemaakt van een concrete casus uit de eigen beleidspraktijk;
 • Kun je de resultaten van Waardencreatie analyseren en vertalen naar bestuurlijke adviezen.

Opzet

Naast een stevig theoretisch fundament, is de opleiding heel praktisch van aard, met tal van actuele voorbeelden. Je krijgt als deelnemer ook de tools aangereikt om de methode van Waardencreatie in je eigen werkpraktijk toe te passen. Als deelnemer word je dan ook nadrukkelijk gevraagd een eigen casus in te brengen om aan te werken.

De opleiding Publieke Waarden en Waardencreatie telt 4 opleidingsdagen en een praktijkperiode waarin je onder begeleiding van de docenten leert hoe je de Waardencreatie-methode leert toepassen. Daarnaast wordt zelfstudie van je verwacht aan de hand van de digitale leeromgeving. 

Datums

 • Dag 1: 1 oktober 2021
 • Dag 2: 15 oktober 2021
 • Praktijkperiode: 22 oktober t/m 5 november (± 1 dag per deelnemer onder begeleiding interviews afnemen)
 • Dag 3: 18 november 2021
 • Dag 4: 19 november 2021

 Doelgroep

De opleiding Publieke Waarden en Waardencreatie is bedoeld voor iedereen die gebieds- en wijkgericht werkt of en/of onderdeel is van gebieds-/wijkgericht team of daaraan leiding geeft. Te denken valt aan:

 • Gebiedsmanagers (kleine gemeente);
 • Leidinggevenden van gebiedsmanagers (grote gemeente);
 • Beleidsadviseurs (kleine gemeenten);
 • Leidinggevenden van beleidsadviseurs (grote gemeenten);
 • Gebiedsdirecteuren
 • Vergelijkbare functionarissen in de (semi) publieke sector, zoals waterschappen en provincies.

Voorbeeld 1: WijkActiePlannen (WAP) in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om effectief vraaggericht te werken.

Daartoe zijn WijkActiePlannen (WAP) opgesteld waarin concrete, wijkgerichte doelstellingen zijn opgenomen. De doelstellingen zijn, als het goed is, gebaseerd op de behoeften van de wijkbewoners. In opdracht van de gemeente Rotterdam hebben onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Schiebroek onderzoek gedaan naar de werkelijke behoefte van inwoners van deze deelgemeente en deze in kaart gebracht.

Voorbeeld 2: Gebiedsgericht Werken in Woerden

De gemeente Woerden heeft de ambitie om gebiedsgericht te gaan werken.

Zij wil dat haar ambtenaren voelsprieten in de wijk hebben om de dynamische behoeften van inwoners goed te kunnen aanvoelen. Het betreft met name de leefbaarheid in verschillende kernen. Samen met onderzoekers zijn de publieke waarden en onderliggende behoeften van Molenvliet en Harmelen in kaart gebracht en hebben ambtenaren geleerd om ook zelf deze methode toe te passen. 

Wil je meer weten over de opleiding Publieke Waarden en Waardencreatie?

Download de brochure

Docenten

 • dr. Peter Marks is als associate professor werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
  Binnen de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences is hij behalve docent en onderzoeker ook lid van de onderzoekgroep Governance of Complex Systems. Zijn expertisegebied is de ontwikkeling en toepassing van complexe evolutionaire systeemwetenschappen in publieke besluitvormingsprocessen. Peter is daarnaast ook directeur van het twee-jarige mid-career Master Program Public Administration, waarin hij zich richt op de theoretische en praktische ontwikkeling van de lesprogramma’s. 

  Meer informatie

 • David Vaandrager is docent en buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn expertisegebeid is het toepassen van systeemtheorie op publieke vraagstukken. Binnen de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences doet hij vooral onderzoek naar het ontsluiten van publieke waarden. Naast zijn werkzaamheden als docent en onderzoeker, is David ook werkzaam bij het Ministerie van Defensie als reservist/onderzoeker.  

  Meer informatie

Deze opleiding organiseren we in samenwerking met de ESSB Academy.

De ESSB Academy is onderdeel van de Erasmus School of Soclal and Behavioural Sciences. 

Contact

Neem bij vragen contact op met Miranda Smit, Adviseur opleidingen

E-mailadres
smit@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
010 408 8687

Nieuws over deze opleiding

Datum(s)

De opleiding Publieke Waarden en Waardencreatie gaat van start op 1 oktober 2021. 

Wil je eerst kennismaken met de opleiding? Neem dan deel aan het gratis webinar op 31 mei 2021 09.30-10.30 uur.

 

Kosten

De prijs van deze opleiding is EUR 3475 (vrijgesteld van BTW). 

Alumni van Erasmus Academie ontvangen 10% korting op de cursusprijs. Alumni van de EUR en RSM Executive Education ontvangen 5% korting op de cursusprijs. Medewerkers van de EUR en Erasmus MC ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Tijdsduur
5 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Gedrag en maatschappij
Type
Executive programma
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline | online
Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor de opleiding Publieke Waarden en Waardencreatie.

Aanmelden gratis webinar Publieke Waarden en Waardencreatie 31 mei 2021

Aanmelden Publieke Waarden en Waardencreatie 1 oktober 2021