Data verdedigingen
ESE Master Afstuderen

Data verdedigingen ESE Master afstuderen

 

Datum verdediging

Uiterste datum van aanvragen

7 Februari 2018

11 Januari 2018

8  Februari 2018

11 Januari 2018

14 Februari 2018

18 Januari 2018

15 Februari 2018

18 Januari 2018

7 maart 2018

8 Februari 2018

8 Maart 2018

8 Februari 2018

21 Maart 2018

22 Februari 2018

22 Maart 2018

22 Februari 2018

 

Let op, aanvragen voor een verdediging worden alleen in behandeling genomen wanneer de deadline nog niet is verstreken. Aanvragen met een gepasseerde deadline worden afgewezen.